Suoraan sisältöön

Helsingin työllisyyskokeilu

Helsinki osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun, joka järjestetään valtakunnallisesti 1.3.2021–30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeiluihin valituilla alueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien vastuulle. Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Työllisyyden kuntakokeilujen alkaminen edellyttää kokeilulain hyväksymistä eduskunnassa syksyn 2020 aikana.

Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaat työllisyyden kuntakokeilussa

Työllisyyden kuntakokeilussa Helsingin työllisyyspalveluihin siirtyville työnhakija-asiakkaille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Kuntakokeilun aikana helsinkiläinen työnhakija ilmoittautuu normaalisti työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat Helsingin työllisyyspalveluihin.

Työllisyyden kuntakokeilussa Helsinki vastaa seuraavien helsinkiläisten asiakkaiden julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.
• Työttömät (myös lomautetut), työvoimapalveluissa ja palkkatukityössä olevat työnhakijat, jotka saavat Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.
• Työttömyysetuuden muodosta riippumatta kaikki alle 30-vuotiaat, jotka ovat joko työttömänä (tai lomautettuna), työvoimapalveluissa tai palkkatukityössä.
• Työttömyysetuuden muodosta riippumatta kaikki vieraskieliset työnhakijat, jotka ovat joko työttömänä (tai lomautettuna), työvoimapalveluissa tai palkkatukityössä.

TE-toimistolle jää kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten valtaosa asiakkaiden työttömyysturvapäätösten tekemisestä.

Kuntakokeilun asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan. Jos asiakas esimerkiksi pääsee määräaikaiseen koulutukseen tai työhön, ohjautuu hän mahdollisesti uudelleen työttömäksi jäätyään takaisin kuntakokeilun asiakkaaksi, vaikka ei enää kuuluisi mihinkään kuntakokeilulain määrittelemään kohderyhmään.

Helsinki tarjoaa työnhakijalle laaja-alaiset palvelut

Työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään kuuluva työnhakija saa nykyisten TE-palvelujen lisäksi käyttöönsä Helsingin ja sen kumppaneiden laaja-alaiset palvelut yrittäjyyden ja työnhaun tukemisesta koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tavoitteena on, että työnhakija pääsee juuri hänen tarpeisiinsa sopiviin palveluihin oikea-aikaisesti ja saa palvelut yhtenä kokonaisuutena. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, koulutukseen ja palveluihin.

Työllisyyden kuntakokeilun aikana Helsinki kehittää työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilöllisiä palvelutarpeita, työllistymisen esteitä sekä osaamisen kehittämistarpeita.

Työllisyyden kuntakokeilun valtakunnallisena tavoitteena on myös saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyspalvelujen vaikuttavuutta. Hallitus linjaa työvoimapolitiikan pysyvästä rakenteesta hallituskauden aikana.

Katso lisätietoja osoitteesta tyollisyyspalvelut.hel.fi
31.03.2021 11:12