Suoraan sisältöön

Hankinnoista duunia

Julkiset hankinnat uudet sivut löytyvät täältä.

Hankinnoista duunia (HANDU) -hankkeen tavoitteena on lisätä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä kaupungin hankinnoissa ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä. Hankkeessa toteutetaan hankintapilotteja, joiden kautta kokeillaan ja testataan erilaisten työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä ja työllistämiskriteerien toimeenpanoa.

-Kehitetään toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden työllistämiseen julkisten hankintojen avulla

-Poistetaan toimintamallin hyödyntämisen esteitä tarjoamalla tietoa ja koulutusta.

Tutustu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankinnoista duunia -sivuihin.

Toteutus

-Toteutetaan pilottihankintoja Helsingin kaupungissa, joissa käytetään työllisyyttä edistäviä hankintakriteereitä. Hankkeen aikana työllistetään vähintään 20 työtöntä erilaisiin tehtäviin hankintakriteereiden avulla.

-Hanke järjestää koulutusta työllistämistä edistävien kriteereiden käyttöön liittyen, koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille Helsingissä hankintojen parissa työskenteleville henkilöille.

Rahoitus

  • ESR/Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  • Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina‐asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kesto

  • hanke päättyi 31.10.2017

Handu -hankkeessa aloitettua työtä jatketaan SIEPP -hankkeessa.

SIEPP - Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (Social Innovations and Employment through Public Procurement)

Hankkeen tavoitteena on lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille julkisten hankintojen avulla. Hanke on kansainvälinen ja siinä tehdään läheistä yhteistyötä ruotsalaisten kumppanien kanssa. Hankkeessa tehtävä yhteiskehittäminen perustuu vertaisoppimiseen, joka tapahtuu kansainvälisissä teemoittaisissa työpajoissa, työvaihdoissa sekä mentoroinnin avulla.

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto
Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kesto
1.11.2017-31.10.2019

Vastuuhenkilö

Marko Harapainen, elinkeino-osasto
marko.harapainen(at)hel.fi
puh. 040 6205571

 JAA
13.02.2018 15:36