Suoraan sisältöön

Hankinnoista duunia

Työllistämisehdot julkisissa hankinnoissa -sivut löytyvät nyt täältä.

Hankinnoista duunia (HANDU) -hankkeen tavoitteena oli lisätä työllisyyttä edistävien hankintakriteerien käyttöä kaupungin hankinnoissa ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä. Hankkeessa toteuttiin hankintapilotteja, joiden aikana kokeiltiin ja testattiin työllisyyttä edistävien hankintaehtojen käyttöä. Hanke päättyi 31.10.2017.

Tutustu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankesivuihin.

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto
  • Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  • Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina‐asemassa olevien työllistymisen edistäminen

HANDUssa aloitettu työ jatkuu Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeessa. Sen  tavoitteena on lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille julkisten hankintojen avulla.

Hanke on kansainvälinen, ja siinä tehdään läheistä yhteistyötä ruotsalaisten kumppanien kanssa. 

Rahoitus

  • Euroopan sosiaalirahasto
  • Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  • Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Kesto

  • 1.11.2017-31.10.2019

Vastuuhenkilö

Leena Linnamäki, elinkeino-osasto
leena.linnamaki(at)hel.fi
puh. 040 149 5306

 05.12.2019 21:39