Suoraan sisältöön

Hankinnoilla työllistäminen

Helsinki käyttää julkisissa hankinnoissaan työllistämisehtoa, jonka tavoitteena on auttaa muita vaikeammassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä mukaan työelämään. Työllistämisehdon perusteella kaupungin sopimuskumppani tarjoaa työ- tai oppisopimuspaikan yhdelle tai useammalle pitkäaikaistyöttömälle, nuorelle, maahanmuuttajalle, osatyökykyiselle tai vammaiselle henkilölle. Kaupungin hankintojen kautta on syntynyt työmahdollisuuksia mm. varasto- ja logistiikka-alalle, hoivapalveluihin ja toimistotehtäviin.

Lue lisää: Työllistämisehdot julkisissa hankinnoissa30.03.2021 14:17