Työllisyyspalvelut

Kaupunginhallitus osoittaa vuosittain määrärahan työllisyydenhoitoon. Määrärahalla muun muassa työllistetään työttömiä helsinkiläisiä kaupungin palvelukseen, järjestetään heille koulutusta ja valmennusta sekä avustetaan yhdistyksiä, säätiöitä ja yrityksiä. Työllisyysmäärärahoilla toteutetaan myös työllisyyttä edistäviä projekteja.

Työllistämistoimikunta seuraa kaupunginhallituksen osoittaman työllisyysmäärärahan käyttöä ja Helsingin kaupungin ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston välisen yhteistyösopimuksen toteutumista.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto johtaa kaupungin työllisyysasioiden hoitoa. Elinkeino-osaston työllisyydenhoidon palvelut ovat työllisyys- ja yrityspalvelut-yksiköissä.JAA
17.08.2017 14:55