Suoraan sisältöön

Työllistämisehdot julkisissa hankinnoissa

Helsinki on edistänyt uusien työ- ja oppisopimuspaikkojen syntymistä käyttämällä työllistämisehtoja hankinnoissaan. Tarkoituksena on auttaa vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä mukaan työelämään.

Työllistämisehto on osa kaupungin hankintojen vastuullisuuskriteerejä. Tavoitteena on, että mahdollisuus työllistämiseen selvitetään kaikissa kilpailutuksissa, joiden ennakoitu arvo ylittää 200 000 euroa. Siirtymäaikaa on vuoden 2022 loppuun.

Helsingin pyrkimyksenä on olla edelläkävijä vastuullisuuden käytännön toteuttamisessa. Kaupunki on sitoutunut YK:n kestävyystavoitteisiin ja raportoinut niistä ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina. Ympäristö, talous ja ihminen halutaan ottaa tasavertaisesti huomioon kaikessa toiminnassa.

Kaupunki on ollut mukana kahdessa kansainvälisessä kehittämishankkeessa, joissa työllistämistä on kokeiltu pilottihankinnoissa. Euroopan sosiaalirahasto on rahoittanut hankkeita osana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Sen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta. Erityistavoitteena on nuorten tai muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hanke toteutettiin Helsingissä 1.11.2017–31.1.2020. Kumppaneina Suomessa olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Vantaan kaupunki. Ruotsalaiset yhteistyökumppanit olivat Upphandlingsmyndigheten, Arbetsförmedlingen sekä Botkyrkan, Göteborgin, Helsingborgin ja Tukholman kaupungit ja Trafikverket. Edeltävä Hankinnoista duunia (HANDU) -hanke toteutetiin vuosina 2015–2017. 

Katso videosarja Helsinki-kanavalta kahden työllistyneen henkilön ja kahden työnantajan kokemuksista.

Päivi Järvinen aloitti vaikean elämänvaiheen jälkeen uuden työn kahvila Skidilässä Annantalossa. Miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä?


Mitä ajatuksia työllistäminen herätti Valion HR-koordinaattori Tiina Ahosessa? Katso vinkit rekrytointiin.


Miten työllistämisessä kannattaa lähteä liikkeelle? Hoitotyön kehittäjä Larisa Kiljander kertoo Heseva-kodin kokemuksista.

Tutustu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankesivuihin.

Lisätiedot:
Elinkeino-osasto, erityissuunnittelija Leena Linnamäki, leena.linnamaki(at)hel.fi,
puh. 040 149 530615.12.2020 15:58