Suoraan sisältöön

Helsinki-lisästä tukea työllistämiseen

Helsingin kaupunki kannustaa Helsingin työssäkäyntialueella toimivia työnantajia palkkaamaan työttömän helsinkiläisen.  Helsinki-lisän tarkoitus on alentaa rekrytointikynnystä tukemalla työnantajaa rekrytoinnista ja perehdytyksestä aiheutuvissa kustannuksissa (rekrytointituki) tai työllistettävän palkkakustannuksissa (työllistämistuki). Työsuhteen kestettyä vähintään 6 kuukautta Helsinki-lisän tukijakson jälkeen, on työnantajalla mahdollisuus hakea erillistä rekrytointipalkkiota. Helsinki-lisää voidaan myöntää kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka.
       
Helsinki-lisä voidaan tietyin edellytyksin myöntää vaihtoehtoisesti joko rekrytointitukena tai työllistämistukena. Työnantaja voi saada Helsinki-lisää samaan työsuhteeseen enintään 10 kuukauden ajan, vaadittu työsuhteen vähimmäiskesto on 1 kuukausi. Helsinki-lisän myöntämiseen sekä myönnettävän tuen muotoon vaikuttavat ensisijaisesti palkattavan henkilön työttömyyden kesto, ikä sekä mahdollinen vajaakuntoisuus.
 
Helsinki-lisä edellyttää vähintään 30 viikkotunnin työaikaa sekä työehtosopimuksen mukaista palkkausta. Helsinki-lisässä on lisäksi joitain reunaehtoja, jotka työnantajan on hyvä hakuvaiheessa huomioida.

Mahdollista TE-toimiston palkkatukea tulee pääsääntöisesti hakea ennen työsuhteen solmimista ja näin ollen ennen kuin työnantaja voi hakea Helsinki-lisää.
  

JAA
05.12.2019 21:46