Suoraan sisältöön

Työllisyyspalvelut työnantajalle

Helsingin kaupunki osallistuu valtakunnalliseen työllisyydenhoitoon tarjoamalla monipuolisia palveluita helsinkiläisille työnhakijoille ja työntekijöitä tarvitseville työnantajille. Työpaikkojen määrän kasvu on Helsingin elinkeinopolitiikan tärkein tavoite. Kaupunki edistää eri tavoin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja luo edellytyksiä kartuttaa työelämässä tarvittavaa osaamista.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa Helsingin työllisyyspolitiikkaa ja päättää työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista. Kaupunginhallitus osoittaa vuosittain määrärahan työllisyydenhoitoon. Määrärahalla muun muassa työllistetään työttömiä helsinkiläisiä kaupunkityönantajalle, järjestetään koulutusta ja valmennusta sekä avustetaan yhdistyksiä, säätiöitä ja yrityksiä. Lisäksi työllisyysmäärärahoilla toteutetaan työllisyyttä edistäviä projekteja.
 
Työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista edistetään myös yritysyhteistyön kautta tarjoamalla työnantajille maksuttomia rekrytointipalveluita. Lisäksi Helsingin kaupungin Elinkeino-osasto tukee taloudellisesti Helsingin työssäkäyntialueella toimivia työnantajia jotka tarjoavat työmahdollisuuksia helsinkiläisille työnhakijoille.JAA
05.12.2019 21:45

Hankinnoista duunia

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen tavoitteena on lisätä työllistämisehdon käyttöä kaupungin hankinnoissa ja sitä kautta edistää työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä.