Suoraan sisältöön

Kaupunkitutkimusyhteistyö

Helsingin kaupungilla on pitkät perinteet yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävästä tutkimusyhteistyöstä. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistymistä.

Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa, kestävämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia. Kaupunkiakatemia osallistaa ja innostaa yliopistojen tutkijoita, opiskelijoita sekä muita toimijoita tutkimuksen ja käytännön tiedon yhdistämiseen ja tukee tutkimustiedon käyttöä ja sovellettavuutta kaupunkien kehittämisessä.

Helsinki, Espoo ja Vantaa rahoittavat vuosina 2018-2023 kaupunkitutkimuksen tutkijatohtorinpaikkoja yliopistoihin. Tutkimusteemat nostetaan kaupunkien strategiaohjelmista. Lisäksi kaupungit ovat lahjoittaneet rahoitusta Aalto-yliopistoon sijoittuvalle kaupunkitaloustieteen professuurille.

Kaupunkiakatemia


10.01.2020 10:18