Suoraan sisältöön

Toimialakehitys ja innovaatioyhteistyö

Korkeakouluyhteistyön kautta edistetään eri toimialojen kehittymistä, esimerkiksi terveysteknologia-alaa, luovia aloja, puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja.

Terveysteknologia

Health Capital Helsingin (HCH) tavoitteena on kehittää life science- ja terveysteknologia-alojen (terveys, ruoka, ympäristö) tutkimus-, innovaatio-, yrityskehitys- ja yrityskeskittymää pääkaupunkiseudulla. Tarkoituksena on nostaa se Pohjois-Euroopan parhaaksi life science- ja terveysteknologia -alojen tutkimus- ja innovaatioympäristöksi sekä yritysyhteistyöalueeksi. HCH:ssa on mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin ja Espoon kaupungit sekä ammattikorkeakoulut Metropolia. Haaga-Helia ja Laurea. Projektin toteuttajana toimii Helsinki Business Hub.

Health Capital Helsinki

Helsinki XR Center

Helsinki XR Center (HXRC) keskittyy XR laajennetun todellisuuden teknologioihin Metropolia Ammattikorkeakoulun Arabian kampuksen yhteydessä. Kyseessä on ainutlaatuinen kulttuurialojen koulutuksen yhteydestä löytyvä keskus, jossa yhdistyy uudella tavalla design ja teknologia. HXRC tähtää kansainväliseksi toimijaksi kasvu- ja kansainvälistymispalveluiden, XR kumppanien co-creation ohjelman, sekä Metropolian XR-design muotoilun suuntautumisen kautta.

XR teknologioihin keskittyvä keskus toimii tutkimus-, startup-, ja yritysyhteistyön keskiössä. XR Centerissä kohtautetaan luovia tiimejä, startup-yrityksiä sekä suurempia XR-toimijoita ja rahoittajia. Tavoitteena on tarjota myös opiskelijoille ja muille toimijoille verkostoitumismahdollisuuksia, niin XR-alan asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneiden, yritysten ja vierailijoiden kesken.

Helsinki XR Centerin toimintaa operoi Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä FIVR - Finnish Virtual Reality Association kanssa. Virallisina yhteistyötahoina keskukselle toimivat Helsingin kaupunki ja Business Finland.

 Helsinki XR Center

Puhtaat ja älykkäät ratkaisut

Älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen kehittämistä edistetään korkeakoulujen, yritysten ja usean muun kaupungin kanssa Smart & Clean -säätiön kautta. Liikenteeseen, energiaan, asumiseen sekä vesi- ja jätesektoriin rakennettavat ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta, edistävät kiertotaloutta ja luovat uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudusta älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen maailmanluokan testialue & näyteikkuna.

Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopisto ovat mukana EU:n European Institute of Innovation and Technologyn (EIT) rahoittamassa Climate KIC Nordicissa, jonka kautta saadaan tukea ilmastonmuutoksen torjuntaan pyrkiville opetus-, innovaatio ja yrittäjyyshankkeille. Lisäksi Helsinki on mukana  EIT Urban Mobility-yhdistyksen jäsen, jonka puitteissa tiivistetään Euroopan laajuista yhteistyötä urbaanin liikkumisen kehittämisessä muun muassa kaupunkien ja muiden toimijoiden välillä.

Smart & Clean säätiö

Ilmanlaatu ja 5G-verkostot

MegaSense on Helsingin yliopiston tutkimus- ja kehityshanke, jossa keskitytään korkealaatuisen ilmanlaatudatan tuottamiseen edullisilla, yliopiston kehittämillä sensoreilla. MegaSensessä kehitettyä teknologiaa voidaan tulevaisuudessa soveltaa laajemmin sensorointia, tekoälyä ja esineiden internetiä hyödyntäviin teemoihin ja palveluihin. Mallinnuksesta saadut opit viedään sisään muihin sateenvarjon alle istuviin hankkeisiin, joissa ne suoraan hyödyttävät kaupunkilaisia, kaupungissa toimivia yrityksiä ja kaupungin hallintoa.

Kaupunkiyhteistyö on oleellinen osa MegaSense hanketta. Testialustat sekä Helsingissä että Pekingissä tuottavat uutta tietoa ilman laadusta ja koostumuksesta sekä saasteiden käyttäytymisestä. 5G-teknologia sekä sensoreihin yhdistetty tekoäly mahdollistavat uudet ratkaisut, mutta tuovat myös uudenlaista tietoa päätöksentekoon. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen vahvasti Urban Sense ja Hope hankkeiden kautta.
10.01.2020 10:17