Suoraan sisältöön

Opiskelijoiden kaupunki

Helsingin juuret opiskelijakaupunkina ulottuvat pitkälle. Helsingin yliopisto perustettiin jo vuonna 1640 ja opinahjo rankataan edelleen toistuvasti Euroopan 30 parhaan yliopiston joukkoon. Kaupunki haluaa olla hauska ja toimiva tapahtumakaupunki, jonka oleellisena osana ovat opiskelijat.

Helsingin seudulle tarvitaan jatkossa entistä enemmän osaavaa työvoimaa. Kaupunki haluaa siksi houkutella alueelle opiskelijoita myös ulkomailta ja edistää näiden asettautumista, työllistymistä ja jäämistä seudulle.

Helsingin opiskelijakaupunkiasioiden yhteyshenkilönä toimii erityissuunnittelija
Ida Björkbacka, ida.bjorkbacka(at)hel.fi

Nuoria pyöräilemässä Helsingissä. Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Helsinki haluaa olla erinomainen kaupunki opiskella ja tehdä tiedettä

Kaupunki tekee tiiviisti yhteistyötä pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen  World Student Capital -verkoston kanssa, ja pyrkii kehittymään entistä toimivampana opiskelijoiden kaupunkina.

Pääkaupunkiseudun opiskelijoiden ajatuksia ja kokemuksia muun muassa asumisesta, liikkumisesta ja osallisuudesta sekä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisestä valottaa Opiskelijan kaupunki 2019 -tutkimus. Tutkimus toimii työkaluna opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiselle pääkaupunkiseudulla.

”Helsingin tavoitteena on, että kaupunki on kaikille opiskelijoillemme erinomainen kaupunki opiskella ja tehdä tiedettä. Kaupunkina voimme erityisesti vaikuttaa siihen, että kaikille opiskelijoille riittää asunto ja he pääsevät liikkumaan sujuvasti”, kommentoi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki tutkimuksen tuloksia.

”Helsinki kasvaa vauhdilla, ja vain riittävä asuntorakentaminen turvaa sen, että kukaan opiskelija ei jää ilman asuntoa. Opiskelijat arvostavat mutkatonta ja kohtuuhintaista julkista liikennettä, erityisesti raideyhteyksiä, sekä hyviä pyöräilyolosuhteita, ja näihin satsaaminen on koko Helsingin etu.”

Lue lisää: Miltä pääkaupunkiseutu näyttää korkeakouluopiskelijan silmin?

Opiskelijoita Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Kuva: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki

Kansainvälisten osaajien houkuttelu (Talent Boost) 

Pääkaupunkiseudulle halutaan luoda vahvempia verkostoja elinkeinoelämän, korkeakoulujen, kaupunkien ja kansainvälisten osaajien välille. Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeella pyritään houkuttelemaan erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin ja tuetaan yritysten kansainvälistymistä.

Huomiota kiinnitetään ulkomailta tulevien työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä kotiutumiseen ja sen sujuvoittamiseen kehittämällä International House Helsinki -palvelua. 

Lisäksi hankkeella halutaan helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien, kuten ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden, kiinnittymistä työmarkkinoille lisäämällä opiskelijoiden työelämäkontakteja ja -jaksoja. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälinen osaamistarjonta kootaan yhteen, ja korkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle pyritään luomaan kestävä toimintamalli.

Huhtikuuhun 2021 jatkuvan hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Toteutukseen osallistuu 11 muuta seudullista toimijaa: Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

Hanke on osa Pirkanmaan liiton hallinnoimaa Talent Boost AIKO -rahoitusta. Myös Uudenmaan liitto ja Tekniikan Akateemiset (TEK) rahoittavat hanketta. 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tanja Malo, tanja.malo(at)hel.fi 

Kuvat: Jussi Hellsten, Helsingin kaupunki24.01.2020 11:13