Suoraan sisältöön

Kumppanuudet ja yhteistyö

Helsingin kaupunki on sopinut kahdenvälisestä strategisesta kumppanuudesta sekä Helsingin yliopiston, että Aalto-yliopiston kanssa. Kumppanuuksissa painotetaan yhteisen kansainvälisen näkyvyyden ja vetovoiman sekä innovaatioiden, tutkimusyhteistyön ja yrittäjyyden edistämistä.

Kaupunki omistaa 40% Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja tekee Metropolian kanssa tiivistä yhteistyötä etenkin Myllypuron ja Arabian kampusten kehittämisessä. Kaupunki tekee myös esimerkiksi työharjoittelu-, opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja yrittäjyysyhteistyötä Hankenin, Taideyliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Haaga-Helia-, Diakonia- Arcada-, Humak ja Laurea ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kaupungilla on myös säännöllinen yhteydenpito opiskelijajärjestöihin. Opiskelijakaupunki-asioita kehitetään erityisesti World Student Capital - verkoston kanssa, joka edustaa lähes 100.000 korkeakouluopiskelijaa pääkaupunkiseudulla.

Lisäksi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen rehtorit ja kaupunkien johtajat ovat järjestäneet yhteiskokouksia vuodesta 2007 lähtien. Yhteisen vision mukaan metropolialuetta kehitetään yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää.

Yhteistyöneuvottelukunta

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunta on perustettu vuonna 1987 ja kokoontunut siitä lähtien säännöllisesti. Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Helsingissä. Yhteistyöelimeen kuuluvat kaupungin ja yliopiston ylin johto. Valmistelusihteeristöön kuuluu edustajat sekä kaupungin että yliopiston puolelta.

Lisätietoja:  
Erityissuunnittelija Ida Björkbacka, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto, ida.bjorkbacka@hel.fiJAA
22.12.2017 10:58