Suoraan sisältöön

Kampukset ja korkeakoululähtöinen yrittäjyys

Korkeakoulukampukset muodostavat tärkeän rajapinnan korkeakoulujen tutkimus-, opetus- ja innovaatiotoiminnalle sekä yritysyhteistyölle. Helsingin kampusrakenteessa on tapahtunut suuria muutoksia, kun Aalto-yliopisto siirsi perustoimintonsa Otaniemeen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu keskitti toimintonsa aiemman noin 20 toimipisteensijaan neljälle kampukselle.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolian Arabian kampukselle on keskittynyt kulttuurialojen opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Luovien tekijöiden kulttuurikampus vahvistaa kuvaa Arabianrannasta Helsingin luovien alojen kaupunginosana. Arabian kampuksella sijaitseen myös designia ja teknologioita yhdistävä Helsinki XR Center joka toimii tutkimus-, startup-, ja yritysyhteistyön keskiössä.

Myllypuron uusi Hyvinvoinnin rakentajien kampukselle sijoittuvat Metropolian sosiaali- ja terveysalan sekä kiinteistö- ja rakennusalan koulutus ja innovaatiotoiminta. 6 000 opiskelijan ja 500 työntekijän kampus on Metropolian kampuksista suurin. Metropolia on yhdessä kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa laatinut suunnitelman rakennuksen sekä Metropolian osaamisen elinkeinopoliittisesta hyödyntämisestä.

Metropolian läheisyyteen rakennetaan myös uusi Stadin ammattiopiston rakennusalan ja talotekniikan alan kampus. Myllypuroon muodostuu kansainvälisesti kiinnostava rakennusalan kampus, jossa koulutetaan ammattikorkeakoulutason ja toisen asteen ammattilaisia.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Helsingin yliopisto

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki osaltaan vahvistaa Helsingin yliopiston Meilahden kampuksen asemaa kansainvälisesti merkittävänä terveysalan innovaatio- ja liiketoimintaympäristönä. Osana Health Capital Helsinki -allianssia Terkko Health Hub tarjoaa työtiloja ja yhteistoimintaa terveys- ja elämäntieteestä kiinnostuneille toimijoille. Sen yhteydessä toimii myös Helsinki Think Company, joka on Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhdessä rahoittama yliopistolähtöistä yrittäjyyttä edistävä palvelu. Think Companylla on toimipisteet myös keskustakampuksella, Kumpulassa ja Viikissä.

Helsingin yliopisto

Yrittäjyyden edistäminen

Kaupungin yhtenä strategisena painopisteenä on kasvuyrittäjyyden edistäminen. Korkeakoululähtöisen yrittäjyyden kasvattamista edistetään mm. laajentamalla ja kehittämällä Helsinki Think Company -yrittäjyysyhteisöä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa, kehittämällä kasvuyrityspalveluita korkeakoulukampuksilla, houkuttelemalla yksityisiä kiihdyttämötoimijoita ja rahoittajia sekä uusia osaajia Helsinkiin ja vakiinnuttamalla Health Capital Helsinki -allianssin toimintaa. NewCo Helsingin yrityspalvelut ja Maria 01 -startup-keskittymän ympärille syntynyt kasvuyrityskampus kytkeytyy korkeakoulukampusten toimintaan yrittäjyyden ja innovaatioiden edistämiseksi. Yhteistyötä kasvuyritystoiminnan synnyttämiseksi tehdään myös alueen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Helsinki Think Company

Health Capital Helsinki

NewCo Helsinki

Maria 0110.01.2020 10:14