Suoraan sisältöön

Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö

Helsinki on erinomainen kaupunki opiskella ja tehdä tiedettä. Korkeakouluopiskelijat ovat tärkeä osa tulevaisuuden Helsingin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Helsingin seudun yliopistot ja korkeakoulut tuottavat alueelle osaavaa työvoimaa sekä uutta tietoa, jotka mahdollistavat innovaatioiden syntymisen sekä tukevat vahvan elinkeinoperustan rakentamista. Laadukkaat korkeakoulut ja korkeasti koulutettu väestö ovat Helsingin kansainvälisiä kilpailuvaltteja osaajien ja investointien houkuttelussa.

Helsinki University Think Corner. Kuva: Jussi Hellsten

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä. Helsingistä luodaan elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki ja alusta yritys- ja tutkimustoiminnan pilotointihankkeille. Helsingin tavoitteena on olla maailman vaikuttavin paikka oppia.

Helsinki kasvattaa vetovoimaansa yhdessä korkeakoulujen kanssa tarjoamalla opiskelijoille sekä opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalle mahdollisimman toimivat puitteet. Kaupunki haluaa olla mukana helpottamassa kansainvälisten ja kotimaisten opiskelijoiden asettautumista ja työllistymistä. Lisäksi kaupunki edistää kampusten kehittämistä ja osallistuu uuden yritystoiminnan synnyttämiseen kampusalueilla.

Kaupunki toimii korkeakoulujen yhteistyökumppanina monissa kaupunkiin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Kaupungin korkeakouluyhdyshenkilönä toimii erityissuunnittelija
Ida Björkbacka, ida.bjorkbacka(at)hel.fi24.01.2020 10:54

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company on yhteisöllinen työ- ja tapahtumatila ja väylä yrittäjyyden palveluihin. Think Company innostaa yrittäjyystoimintaa kaikilla Helsingin yliopiston tieteenaloilla ja toimii alustana ideoiden jalostamiselle liiketoiminnaksi. Kaupungin yritysneuvontapalveluja on kytketty osaksi Think Companyn toimintaa.

Kaupunkiakatemia

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistyöalusta ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Tavoitteena on edistää kaupunkisuunnittelun, kaupunkikehittämisen ja kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja yhteissuunnittelua ja luoda poikkitieteellisiä kehitysprojekteja.

Helsingin EU-toimisto Brysselissä

Osana Uudenmaan liittoa toimii Brysselissä sijaitseva Helsinki EU Office, joka seuraa Euroopan unionin asioita, auttaa EU-hankevalmistelijoita ja tekee kansainvälistä edunvalvontaa. Toimisto on Uudenmaan, Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liittojen sekä Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin sekä Metropolia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen yhteinen toimisto.

Itämeren suojelun ekonomian professuuri

Helsingin kaupunki on lahjoittanut osana Itämeri-toimenpideohjelmaansa Helsingin yliopistolle Itämeren suojelun ekonomian professuurin. Professuuri on sijoitettu maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteiden laitokselle, ja professorina toimii Kari Hyytiäinen. Kaupunki ja yliopisto tekevät muutakin Itämeri-yhteistyötä, ja Helsingin yliopisto on mukana Itämerihaasteen verkostossa.