Suoraan sisältöön

Reboot Helsinki

Lumiaura ja raitiovaunu lumisateessa.

Reboot the City

Reboot Helsinki, Tampere and Finland with Big Data -hankkeen aloitusseminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalolla 26.1.2017. 

Helsinki, Tampere ja Tampereen yliopisto ovat käynnistäneet Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman pilottihankkeen. Kaupunkikehittämisen big data -hankkeeseen osallistuvat myös digialan yritykset Helsingissä ja Tampereella sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen budjetti on 647 816 euroa.

Hankkeessa edistetään kaupunkiympäristön ja liikenteen massadatan hyödyntämistä kaupungin sisällä ja uuden liiketoiminnan raaka-aineena. Nyt kun avointa dataa yhdistetään massadataan ja reaaliaikaisiin datajärjestelmiin,  syntyy yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Helsingissä kokeillaan, miten massadatan käytöllä voisi tehostaa hyötyajoneuvojen reittien hallintaa ja suunnittelua. Tampereella puolestaan pilotoidaan kaupunginorganisaation sisäisten ja ulkoisten massadatojen tiedonlouhintaa, varastointia ja jakelua.

Hanke linkittyy kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku) yhteiseen 6Aika -strategiaan, jonka yksi keskeinen ajatus on kehittää yhteistyössä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja -innovaatioita kaupunkeihin. Tavoitteena on luoda Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Tiedote
Meddelande
Press release

Katso tallenne seminaarista osa 1 / Watch the recorded seminar part 1
Osa 2 / Part 2


Cities of Helsinki and Tampere and the University of Tampere have launched the Urban Big Data Project. With this Project Helsinki and Tampere will develop their capability to create exploitable big data to be utilized as an innovation ecosystem and platform for agile digital enterprises in Helsinki and Tampere.

This conference asks forth understanding of big data and the potential of utilizing analytics to improve public services and decision-making. Big data leads to proclaim the emergence of data-intensive exploration that can also be seen as a challenge for learning and old-fashioned management concepts. Technical challenges of using big data are very real, but managerial challenges are even greater.

Lisätiedot:

Helsinki:
Päivi Piispa, elinkeino-osaston yritysasiamies, Helsingin kaupunginkanslia 040 707 4539 ja paivi.piispa(at)hel.fi
Ilpo Laitinen, Staran hallintojohtaja 040 1549690 ja ilpo.laitinen(at)hel.fi
Timo Tuomivirta, Stara logistiikka, Helsingin hankkeen projektipäällikkö, 040 621 220 ja timo.tuomivirta(at)hel.fi

Tampere:
Tampereen yliopisto:

Pasi-Heikki Rannisto, tutkimusjohtaja, koko hankkeen projektipäällikkö, pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi 
Jari Stenvall, professori,  jari.Stenvall(at)uta.fi
Tampereen kaupunki:
Eero Kaappa, tietohallintopäällikkö, eero.kaappa(at)tampere.fi
Mika Kulmala, liikenneinsinööri, Tampereen hankkeen projektipäällikkö, mika.kulmala(at)tampere.fi

Lue lisää koko hankkeesta:
Reboot the City

 

Lue lisää:

See more: The Urban Big Data Center (UBDC)

Reboot Finland

Facebook

6Aika: Massadatasta liiketoimintaa

 JAA
21.11.2018 09:48