Suoraan sisältöön

Reboot Helsinki

Lumiaura ja raitiovaunu lumisateessa.

Reboot the City

Reboot Helsinki, Tampere and Finland with Big Data -hankkeen aloitusseminaari järjestettiin Helsingin kaupungintalolla 26.1.2017. 

Helsinki, Tampere ja Tampereen yliopisto ovat käynnistäneet Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman pilottihankkeen. Kaupunkikehittämisen big data -hankkeeseen osallistuvat myös digialan yritykset Helsingissä ja Tampereella sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeen budjetti on 647 816 euroa.

Hankkeessa edistetään kaupunkiympäristön ja liikenteen massadatan hyödyntämistä kaupungin sisällä ja uuden liiketoiminnan raaka-aineena. Nyt kun avointa dataa yhdistetään massadataan ja reaaliaikaisiin datajärjestelmiin,  syntyy yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Helsingissä kokeillaan, miten massadatan käytöllä voisi tehostaa hyötyajoneuvojen reittien hallintaa ja suunnittelua. Tampereella puolestaan pilotoidaan kaupunginorganisaation sisäisten ja ulkoisten massadatojen tiedonlouhintaa, varastointia ja jakelua.

Hanke linkittyy kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku) yhteiseen 6Aika -strategiaan, jonka yksi keskeinen ajatus on kehittää yhteistyössä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja -innovaatioita kaupunkeihin. Tavoitteena on luoda Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Tiedote
Meddelande
Press release

Katso tallenne seminaarista osa 1 / Watch the recorded seminar part 1
Osa 2 / Part 2


Cities of Helsinki and Tampere and the University of Tampere have launched the Urban Big Data Project. With this Project Helsinki and Tampere will develop their capability to create exploitable big data to be utilized as an innovation ecosystem and platform for agile digital enterprises in Helsinki and Tampere.

This conference asks forth understanding of big data and the potential of utilizing analytics to improve public services and decision-making. Big data leads to proclaim the emergence of data-intensive exploration that can also be seen as a challenge for learning and old-fashioned management concepts. Technical challenges of using big data are very real, but managerial challenges are even greater.

Lisätiedot:

Helsinki:
Timo Tuomivirta, Stara logistiikka, hankkeen pääraportoitsija ja koordinaattori, Helsingin osa-hankkeen ja pilotoinnin projektipäällikkö, 044 030 4856 ja timo.tuomivirta(at)gmail.com
Päivi Piispa, Paivi.piispa(at)aalto.fi
Ilpo Laitinen, Staran hallintojohtaja 040 1549690 ja ilpo.laitinen(at)hel.fi

Tampereen kaupunki:
Anna Vilhula, Tampereen osa-hankkeen ja pilotoinnin projektipäällikkö, anna.vilhula(at)tampere.fi

Tampereen yliopisto:
Pasi-Heikki Rannisto, Tampereen johtamiskorkeakoulu Synergosin osa-hankkeen projektipäällikkö, pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi
Päivikki Kuoppakangas, Tampereen johtamiskorkeakoulu Synergosin osa-hankkeen asiantuntija, paivikki.kuoppakangas(at)staff.uta.fi
Olli-Pekka Ruuskanen Tampereen johtamiskorkeakoulu Synergosin osa-hankkeen asiantuntija, olli-pekka.ruuskanen(at)ptt.fi
Jari Stenvall, Tampereen johtamiskorkeakoulu Synergosin osa-hankkeen asiantuntija, jari.Stenvall(at)uta.fi


Lue lisää koko hankkeesta:
Reboot the City

 

Lue lisää:

See more: The Urban Big Data Center (UBDC)

Facebook

6Aika: Massadatasta liiketoimintaa

 JAA
23.09.2019 16:11