Suoraan sisältöön

6Aika – CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa


CircVol-hanke vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeella haetaan yhdessä yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa uusia ratkaisuja suuren volyymin rakentamisen, tuotannon ja palveluiden ylijäämämassojen hyödyntämiseen.

CircVol-hanke on käynnissä 1.8.2018-30.12.2020 ja sen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaan liiton kautta sekä hankkeen 11 partneria. Suurista kaupungeista mukana ovat Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Hanketta koordinoi Turku Science Park.

Hankkeen verkkosivuilla kaikkien partnereiden blogit, tapahtumat ja julkaisut: circvol.fi
Twitter: #CircVol

Ajankohtaista Helsingissä

Helsingissä kehittämiskohteena ovat bio- ja kiertotalousyrityksille suunnatut palvelut sekä kaupunkisuunnittelun mahdollistamat alustat yritysten toiminnalle. Tavoitteena on luoda edellytyksiä teollisille ja urbaaneille symbiooseille, joissa toisen jäte on toisen raaka-ainetta ja toimijat tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Bio- ja kiertotalouden alustan suunnittelu Östersundomin alueelle viivästyy kaavoitustilanteen vuoksi, mutta hankkeen aikana pyritään tunnistamaan muita mahdollisia kehityskohteita kaupungin alueella.

Aluksi pyrittiin tunnistamaan yritysekosysteemi, jonka tarpeisiin pyritään kaupungin palveluilla vastaamaan. Lähes 200 yritykselle lähetettiin kysely, jossa selvitettiin heidän sijoittumis- ja palvelutarpeitaan sekä kiinnostusta yhteistyön tiivistämiseen niin kaupungin toimijoiden kuin muiden yritysten kanssa. Kyselyä täydennettiin 36 yrityshaastattelulla ja yrityksille suunnatun työpajan tuloksin. Yrityskartoituksen rinnalla toteutettiin alueellinen biomassakartoitus (biomassat, teollisuuden sivutuotteet ja jätteet, palveluiden eloperäiset jätteet), jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa potentiaalista, joka piilee näissä resurssivirroissa kiertotalouden raaka-aineena.

Biomassakartoituksen tulokset ovat nyt valmiit. Aineiston kuvaus, menetelmät ja johtopäätökset löydät laajasta loppuraportista. Tuloksiin pääsee käsiksi myös karttasovelluksella, jossa voi zoomata laitostasolle asti.

Helsingin seudun biovirroista kiertotalouden liiketoimintaa –seminaari ja yritysjatkot 11.12.2019:

Video seminaarista Helsinki-kanavalla ja PowerPoint-esitykset

Blogit: Innovaatioalustoja, verkostoja, avoimuutta ja sujuvaa yhteistyötä – Kiertotalousyhteistyö kiinnostaa yrityksiä ja Pääkaupungin suurivolyymiset biovirrat kestävään kiertoon.

Potentiaalin muuttaminen kestäväksi liiketoiminnaksi edellyttää yhteistyön vahvistamista alueella ja uusia kumppanuuksia. Yhteistyön muotoja ovat erilaiset seminaarit, työpajat ja vierailut bio- ja kiertotalouden referenssikohteisiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ilmoita kiinnostuksesi projektipäällikölle, niin saat uutiskirjeen vuoden 2020 tapahtumatarjonnasta.

Helsingin osatoteutuksen projektipäällikkö:

Heli Lehtinen

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
Yrityspalvelut
PL 20 (Unioninkatu 28 A, 3. krs.)
00099 Helsingin kaupunki

+358 9 310 36349
+358 40 586 3047
heli.k.lehtinen(at)hel.fi


    

JAA
03.02.2020 10:52