Suoraan sisältöön

6Aika-kärkihankkeet

Yhteistyössä kohti avoimia ja älykkäitä palveluja 

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. 
Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä, sillä kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöksi vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä.

Uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja

6Aika-strategian tavoitteena on käyttää suurim­pia kaupunkeja innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristönä, synnyttää palveluinnovaatioita sekä edistää kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä.

Strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön – kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viran­omaisten – osallistumisen kehittämistyöhön.


Pilotti- ja kokeiluhankkeita

Strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus.

Painopistealueilla toteutetaan kolmivuotiset, kaikkien kuutoskaupunkien yhteiset kärkihankkeet. Kärkihankkeita tuetaan pilotti- ja kokeiluhankkeilla, jotka käytännössä testaavat ja kehittävät edelleen kärkihankkeiden sisältöjä.

Avoin osallisuus ja palvelut -kärkihanketta toteutetaan Helsingin kaupungin osalta vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälän osallisuus ja neuvonta -yksikössä, joka edistää osallisuusasioita kaupunkitasoisesti Helsingissä.

”Kaupungit luovat yhdessä tutkimus- ja kehittämislaitosten, yritysten ja palveluiden käyttäjien kanssa ketteriä ja innovatiivisia asiakaspalvelukonsepteja ja -prosesseja. Kaikessa tekemisessä painotetaan käyttäjälähtöisyyttä”, Seppälä painottaa.

Pääkaupunkiseudun yhteistyön tiivistämisellä luodaan lisää elinvoimaa alueelle. ”Toivon, että 6Aika tuo meille asukkaiden elämää helpottavia ratkaisuja. Sukkulointi pääkaupunkiseudulla kuntarajojen yli on arkipäivää, joten asioinnissakin pitää päästä joustavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tavoitteena on myös saada monikanavainen, keskitetty asiakaspalvelu käyttöön”, Seppälä sanoo.

Helsingissä Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen osatoteutuksesta vastaa Tietokeskus ja Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen osatoteutuksesta Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto.

"Datapohjaiset ja rajapintalähtöiset kaupunkipalvelut ovat kovassa kasvussa. Meidän tavoitteenamme on, että suomalaiset ratkaisut ottaisivat avoimen datan avulla markkinoilla jalansijaa myös globaalisti. Samalla Suomesta rakentuu niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin yrityksille houkutteleva pilotointipaikka, koska tarjolla on laadukasta raaka-ainetta, koulutettua käyttäjäkuntaa sekä hyvä tekninen infra”, Hanna Niemi-Hugaerts kertoo.

Yhteistyö avainasemassa

Kaikki toteutettavat hankkeet ovat vähintään kahden kuutoskaupungin alueella olevan toimijan yhteishankkeita. Näitä toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai kolmannen sektorin toimijat. Avoimia hankehakuja, joissa haetaan rahoitettavaksi pilotti- ja kokeiluhankkeita on keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.


Helsingin 6Aika-kärkihankkeiden yhteyshenkilöt

Avoimet innovaatioalustat
Johtava asiantuntija Kimmo Heinonen, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, kaupungin kilpailukyvyn kehitys -yksikkö, puh. (09) 310 25365, s-posti: kimmo.o.heinonen(at)hel.fi

Avoin data ja rajapinnat
Kehityspäällikkö Hanna Niemi-Hugaerts, Forum Virium Helsinki, puh. +358 40 674 9911, s-posti: hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Avoin osallisuus ja asiakkuus
Projektipäällikkö Heli Rantanen, kaupunginkanslia, asukasyhteistyö, puh. (09) 310 25803, s-posti: heli.k.rantanen(at)hel.fi
 

6Aika ja EU -logot.JAA
21.11.2018 09:46