Suoraan sisältöön

Helsinki on Euroopan kemikaaliviraston kotikaupunki

Vuodesta 2007 saakka Helsingissä toiminut Euroopan kemikaalivirasto, ECHA (European Chemicals Agency), tuo merkittävän lisän Helsingin kansainvälisyyteen. ECHA työllistää noin 600 asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Perheineen he muodostavat ison ulkomaalaisyhteisön Helsingissä. ECHA tuo omalta osaltaan arvokasta tietoa Helsingin kansainvälistymisen ja muualta muuttaneiden asettautumisen ja arjen sujuvuuden näkökulmasta.

ECHA on suuri kansainvälinen virasto, Helsingille tärkeä elinkeinokehityksen näkökulmasta ja rakentaa osaltaan kansainvälistä mielikuvaa Helsingistä. ECHA tuo Helsinkiin mukanaan paljon muuta alaan liittyvää toimintaa. ECHA tuo myös EU:lle näkyvyyttä Helsingissä keskeisen sijaintinsa myötä.

Viraston tiivis yhteistyö sekä EU- ja ETA-maiden kemikaaliviranomaisten että yli 100 akkreditoidun sidosryhmäorganisaation kanssa tuo myös tuhansia kokousvieraita Helsinkiin.

ECHA on Euroopan unionin erillisvirasto, joka tekee työtä kemikaalien turvallisen käytön puolesta. Kemikaalivirasto on kemikaaliturvallisuutta sääntelevä auktoriteetti, joka jakaa samalla tietoa kemikaaliturvallisuudesta myös tavallisille kansalaisille. Virasto toimii Helsingin Telakkarannassa osoitteessa Telakkakatu 6.

ECHA on Euroopan unionin erillisvirasto, jonka tehtävänä on antaa teknistä, tieteellistä ja hallinnollista tukea vuonna 2006 annetun REACH-asetuksen toimeenpanossa. Kemikaalivirasto on kemikaaliturvallisuutta sääntelevä auktoriteetti, joka jakaa samalla tietoa kemikaaliturvallisuudesta myös tavallisille kansalaisille. Virasto toimii Helsingin Annankadulla arkkitehti W. G. Palmqvistin suunnittelemassa rakennuksessa. REACH-asetus on Euroopan Unionin lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on suojella sekä ihmisten terveyttä että luontoa kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä, mutta samalla myös turvata Euroopan Unionin kilpailukykyä kemikaaliteollisuuden alalla.

Kemikaalivirasto »09.01.2020 12:17