Suoraan sisältöön

Helsinki-Tallinna yhteistyö

Helsinki-Tallinna yhteistyön tarkoituksena on tukea kaupunkien virastojen yhteistoimintaa. Lisäksi selvitetään Helsingin ja Tallinnan väliseen ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuteen sekä Helsingin saavutettavuuteen liittyviä ilmiöitä sekä niiden vaikutusta kaupunkien kehitykseen ja erityisesti Helsingin kansainväliseen kilpailukykyyn. Tarvittaessa yhteistyöhön haetaan projektirahoitusta joko Suomen valtiolta tai Euroopan Unionilta.


FinEst Smart Mobility - Älyä liikenteeseen ja satamien ruuhkiin

FinEst Smart Mobility -projekti on vuosien 2018–2020 aikana panostanut Länsisataman, Tallinnan Vanhankaupungin sataman sekä satamien lähialueiden liikennevirtojen sujuvoittamiseen.

Projekti on saanut rahoituksen Interreg Central Baltic –ohjelmasta, ja sen kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa. Projektipartnerit: Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki, ITL Digital Lab, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, Viron tiehallinto. Yhteistyökumppanina toimi HSL.

Kolmivuotisessa hankkeessa kehitettiin entistä sujuvampaa liikennettä Helsingin ja Tallinnan välille. Myös Tallinnan seudun kestävän kaupunkiliikkumisen SUMP-suunnitelma toteutettiin yhteistyössä Helsingin alueen liikkumisen asiantuntijoiden kanssa.

Helsingin ja Tallinnan välillä tiheään liikennöity lauttayhteys tarkoittaa, että yhdellä puolella toteutettujen liikennesuunnitelmien vaikutukset näkyvät lahden molemmin puolin. Liikkumisen ja liikenteen ohjauksen vaikuttavuuden kannalta tavoitteiden yhtenäistäminen koko kaksoiskaupungin alueella olisikin kannattavaa myös jatkossa.

Avoimen datan pohjalta uusia ratkaisuja

Projektin aikana kehitettiin liikenteen ja liikkumisen ohjauskokeiluja ratkomaan liikenteen haasteita monin tavoin;
Liikenteenohjaukselle tuotettiin kohdistettua reaaliaikaista, lauttojen aikataulu- ja liikennöintitietoa avoimen rajapinnan kautta, mahdollistaen myös aikataulujen integraation muihin rajapintoihin kuten reittioppaisiin (FinEst API -pilotti, Fleetrange Ltd.). Lauttaliikenteestä syntyvien liikennevirtojen ja -volyymien ennakointi- ja mittausdataa välitettiin liikenteenjohtoon ehkäisemään jonojen syntymistä. (Harbour’s PSO-pilotti, Infotripla Oy). Kuorma-autokuljettajia satamaan oikeaan aikaan opastava sovellus kehitettiin vähentämään satama-alueen ympäristössä tapahtuvaa turhaa odotusta (FinEst Mobility -pilotti, GoSwift OÜ), ja lisäksi hankkeessa kehitettiin Länsisataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välistä liikennettä täydentävä liikkumispalvelu (Kyyti-pilotti, Kyyti Group Oy).

FinEst Smart Mobility -hanke mahdollisti liikenteenohjauksen suunnitelman laatimisen myös Tallinnan kehätielle. Suunnitelma varmistaa älykkäiden liikennejärjestelmien sisällyttämisen tulevaan kehätien kehityshankkeeseen, panostaen liikenneturvallisuuteen ja matkan sujuvuuteen.

Julkisen liikenteen osalta projekti mahdollisti esimerkiksi suomalaisen Digitransit-palvelun integroinnin Viron koko maanlaajuiseen peatus.ee-reittiopaspalveluun, ja lisäksi meren yli ulottuvan matkaketjusuunnittelun tulevaisuudessa.

Digiratkaisuilla ketteryyttä liikenteeseen

Älyliikennepilottien ja rajat ylittävän liikkumisen suunnittelun lisäksi FinEst Smart Mobility -hanke on tuottanut kullanarvoisia oppeja innovaatiopilottien kehittämisestä ja hankkeistamisesta avoimessa ekosysteemissä. Kehitetyt digiratkaisut tarjoavat ketterän vaihtoehdon rakennetun ympäristön investoinneille ja korostavat avoimen datan ja poikkitoiminnallisen yhteistyön merkitystä niin käyttäjäkokemuksen kuin digitaalisten palveluiden laadun kannalta. Lisäksi hankkeessa kehitetyt ratkaisut tukevat multimodaalisuutta ja matkaketjukokemusta Suomi-Viro-kuljetuskäytävän solmukohdissa.

Laajemmassa mittakaavassa FinEst Smart Mobilityn puitteissa kehitetyt liikkumisen ja liikenteen ratkaisut sujuvoittavat liikennettä vähentäen ruuhkia ja ilmansaasteita, ja kohentaen näin myös alueellista viihtyvyyttä.

Hankkeen aineistot:

Aineistot ovat englanniksi.

Projektijulkaisu 

Älyliikennepilottien raportit:
- Harbour’s predicted and smooth outbound traffic, pilot report by Infotripla Oy
- Shared rides from West Harbour to Helsinki airport, pilot report by Kyyti Group Oy
- FinEst API – Ferry traffic prediction API, pilot report by Fleetrange Oy
- FinEst Mobility App – JIT route guidance for trucks, pilot report by GoSwift OÜ

Tallinnan alueen kestävän liikkumisen, Sustainable urban mobility strategy 2035 -suunnitelma

Tiedejulkaisu Government Information Quarterly: Agile local governments: Experimentation before implementation

 Lisätietoja: projektipäällikkö Suvi Hänninen, Innovaatiot ja uudet kokeilut, suvi.hanninen (at)hel.fi


FinEst Link – Tunneliselvitys

Finnish Estonian Transport Link, tai lyhyemmin FinEst Link, -projektissa selvitettiin Helsinki–Tallinna-rautatietunnelin edellytyksiä ja toteutusmahdollisuuksia. Kaksivuotisessa hankkeessa tunnelihanketta tutkitaan teknisestä, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Selvitystyön kokonaisbudjetti oli 1,3 miljoonaa euroa ja sen tulokset valmistuvat helmikuussa 2018. Projekti sai osarahoitusta Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

FinEst Link -projektipartnerit olivat Uudenmaan liitto, Harjun lääninhallitus, Helsingin ja Tallinnan kaupungit, Viron liikenneministeriö ja Suomen liikennevirasto. Projektissa selvitettiin lisäksi tunnelin rakentamisen turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa arvioitiin myös millaisia vaikutuksia voidaan saavuttaa parantamalla Helsinki–Tallinna-liikenteen sujuvuutta muilla keinoin ja miltä seudun kehitys näyttää, mikäli tunnelia ei rakennettaisi.

Hankken materiaalit:

Esite
Loppuraportti

Videot:

Alan James (Hyperloop One) in Tallinn. Vision for Tallinn-Helsinki tunnel & the region 20.04.2017.
FinEst Link Final Conference 7.2.2018

Finestlink.fi


Interreg Central Baltic ja European Union -logot15.04.2021 13:43