Suoraan sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Helsingin kaupungin kansainvälisen toiminnan näkökulmasta onnistuminen tarkoittaa, että Helsinki kehittyy paremmaksi kodiksi kaupunkilaisille, houkuttelevammaksi kohteeksi yrityksille, investoinneille, innovaatioille ja osaaville ihmisille, sekä kiinnostavammaksi kohteeksi vierailijoille. Vuonna 2018 kaupunginkansliaan perustettiin uusi kansainvälisten asioiden yksikkö, joka koordinoi kaupunkiyhteistä kansainvälisen toiminnan strategiaa ja siitä johtuvia toimenpiteitä.

Keskeisiä kansainvälisen toiminnan tavoitteita ovat osaamisen ja ymmärryksen kasvattaminen, kaupungin tunnettuuden kehittäminen ja Helsingin vaikuttavuuden lisääntyminen kansainvälisessä yhteisössä. Kaupungin on priorisoitava myös kansainvälistä yhteistyötään ja keskittyy niihin teemoihin ja toimintoihin, joista saadaan eniten hyötyä suhteessa kaupungin asettamiin tavoitteisiin ja toisaalta niihin, joissa kaupungilla on eniten annettavaa muille. Keskeisimpiä teemoja ovat Smart City ja digitalisaatio sekä ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä kehitys. Lisäksi Helsingin kaupunki on määritellyt kuusi vahvuuksiinsa perustuvaa teemaa.

Lue lisää: Helsingin kansainvälisen toiminnan painopisteet (pdf)

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista kansainvälistymistä. Paremman kaupungin tekeminen kaupunkilaisille, kansainvälisessä kilpailussa pärjääminen, globaalin vastuun kanto, ja ihmisten, innovaatioiden sekä investointien houkuttelu vaativat pitkäjänteistä visiota kaupungin roolista ja globaalista toimijuudesta. Kansainvälinen vuorovaikutus perustuu yhteistyöhön ja kumppanoitumiseen paitsi muiden kaupunkien, myös järjestöjen, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja intressiryhmien kanssa.

Helsinki kuuluu useaan kansainväliseen verkostoon. Verkostojen tärkeimpänä etuna on oppiminen ja tiedon jakaminen kaupunkien kesken, edunvalvonta, sekä kaupungin osaamisen ja näkyvyyden lisääminen kansainvälisesti. Parhaimmillaan verkostot ja kansainvälinen vuorovaikutus toimivat alustoina innovatiivisille ajatuksille ja kaupunkikehittämiselle, ja luovat ratkaisuja, joita Helsinki ei yksin pystyisi tuottamaan.

Tärkeimpiä kahdenvälisiä kaupunkikumppaneita ovat Tallinna, Tukholma ja Pietari, sekä muut eurooppalaiset pääkaupungit. Lisäksi Helsingillä on erityinen historiallinen kumppanuussuhde Pekingin ja Moskovan kanssa. Helsinkiä edustaa Helsinki EU Office Brysselissä ja Helsinki-keskus Pietarissa.

Kansainväliset asiat kuuluvat vuoden 2020 alussa perustettuun strategiaosastoon.

Ota yhteyttä:
Kansainvälisten asioiden yksikön päällikkö Jani Moliis, jani.moliis(at)hel.fi, (09) 310 22781

05.02.2020 14:12

Helsinki EU-toimisto

Helsinki EU-toimisto on Helsingin kaupungin, Uudenmaan liiton, Hämeen liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteinen toimisto Brysselissä.

Elinkeinoyhteistyö Kiinassa

Kaupunkisuhteita ylläpidetään toteuttamalla yhteishankkeita kiinalaisten kaupunkien kanssa. Vuonna 2016 merkittävin yhteishanke oli Moi Helsinki -tapahtumakokonaisuus Pekingissä toukokuussa.

Euroopan kemikaalivirasto Helsingissä

Vuodesta 2007 saakka Helsingissä toiminut Euroopan kemikaalivirasto, ECHA (European Chemicals Agency), tuo merkittävän lisän Helsingin kansainvälisyyteen. ECHA työllistää noin 600 asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Perheineen he muodostavat ison ulkomaalaisyhteisön Helsingissä.

Helsinki-keskus Pietarissa

Pietarin Suomi-talossa toimii Helsingin sekä Tampereen, Lahden ja Kotkan kaupunkien sekä Uudenmaanliiton yhteisesti rahoittama Pietarin toimisto, Helsinki-keskus. Keskuksen tärkein tehtävä on edistää rahoittajiensa elinkeinopoliittisia tavoitteita ja lisätä kaupunkien yrityselämän yhteyksiä.