Kansainvälinen toiminta

Helsingin kaupungin kansainvälinen toiminta kytkeytyy tiiviisti laajempaan elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan. Kansainvälisellä toiminnalla tuetaan Helsingin kaupungin avaintoimialojen ( ICT-, hyvinvointi-, matkailu-, ympäristöliiketoiminta- ja muotoilu) kehittämistä ja niiden kärkihankkeita (mm. Health Capital Helsinki, PKS Smart & Clean sekä Meri-IT).

Tavoitteena on saada kaupunkiin uutta yritystoimintaa sekä vahvistaa täällä jo olevien kansainvälisten yritysten liike- ja erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Kansainvälinen toiminta tukee myös Helsingin kansainvälistä markkinointia ja investointien houkuttelua yhdessä muiden toimijoiden (Helsinki Business Hub, Finpro) kanssa. Helsingin kaupunki hakee 
myös asemaa pohjoismaiden parhaana start-up ja kasvuyrittäjyyden keskittymänä.

Helsinki kuuluu useaan kansainväliseen verkostoon. Verkostojen tärkeimpänä etuna on oppiminen ja tiedon jakaminen kaupunkien kesken sekä edunvalvonta. Verkostojen kautta voidaan myös markkinoida kaupunkia, sen vahvuuksia ja osaamista. Parhaimmillaan verkostot toimivat alustoina innovatiivisille ajatuksille ja kaupunkikehittämiselle. Osana EU-edunvalvontaa Helsinki osallistuu 
Euroopan suurten kaupunkien Eurocities-järjestöön. Helsinki on Euroopan unionin pääkaupunkien UCUE-järjestön jäsen ja edistää Itämeren alueen kilpailukykyä Baltic Metropoles –verkostossa.

Helsinki kuuluu International Regions Benchmarking Consortium IRBC -verkostoon. Jäsenyyden tavoitteena on verkottua myös muiden kuin eurooppalaisten kaupunkien kanssa, saada kustannustehokkaasti vertailudataa samankokoisten ja samojen haasteiden parissa painivien kaupunkien kehityksestä ja toimenpiteistä, toteuttaa konkreettisia yhteistyöprojekteja sekä tarjota helsinkiläisille kumppaneille mahdollisuuden osallistua verkoston toimintaan ja tilaisuuksiin.

Tärkeimpiä kahdenvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Pietari ja Tallinna sekä Tukholma sekä muut eurooppalaiset pääkaupungit. Lisäksi Helsingillä on erityinen historiallinen kumppanuussuhde Pekingin 
ja  Moskovan kanssa. Helsingillä on toimisto Pietarissa ja Brysselissä.

 

 

 JAA
10.08.2017 15:45