Suoraan sisältöön

Elämänlaatu

Uimareita Tervasaaressa. Kuvaaja: Jussi Hellsten. Lähde: My Helsinki materiaalipankki.

Vuosi 2020

Helsinki on maailman onnellisin kaupunki

YK:n alainen verkosto SDSN julkisti vuosittaisen raporttinsa maailmanlaajuisesta onnellisuusvertailusta. Suomi otti kärkipaikan jo kolmantena perättäisenä vuotena. Onnellisuusvertailu tehtiin nyt ensimmäistä kertaa myös kaupunkien osalta. Maavertailua heijastaen Helsinki sijoittui ykköseksi maailman onnellisimpana kaupunkina.

World Happiness Report 2020

Helsingin seudun joukkoliikenne 2. sijalla BEST-vertailussa

HSL-alueen asukkaista 76 prosenttia oli viime vuoden BEST-tutkimuksessa tyytyväisiä joukkoliikenteen palveluihin. Tulos parani prosenttiyksiköllä vuodesta 2018 ja oikeutti Euroopan kaupunkialueiden vertailussa toiselle sijalle. Ensimmäisen paikan vei jo viidettä vuotta peräkkäin Geneve, jossa tyytyväisiä oli 79 prosenttia asukkaista.

HSL-alueen asukkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen pysyi viime vuoden BEST-tutkimuksessa korkealla tasolla

Helsinki eurooppalaiskaupunkien kärkeä terveysvertailussa

Helsinki sijoittui 4. sijalle eurooppalaisten pääkaupunkien tuoreessa terveellisyysvertailussa, jonka toteutti Britanniassa toimiva verkkoapteekkipalvelu Treated.com. Vertailussa arvioituja osa-alueita olivat muun muassa elinajanodote, hiilidioksidipäästöjen määrä sekä viheralueiden laatu. Helsingin vahvuuksina vertailussa nousivat esiin erityisesti vedenlaatu (jonka osalta Helsinki sai vertailun parhaat pisteet), ilmanlaatu (Helsinki 2. sijalla) sekä yleinen elämänlaatu (Helsinki 5. sijalla). Haasteina helsinkiläisten terveellisyyden näkökulmasta puolestaan näyttäytyivät hedelmien ja vihannesten kalleus sekä työmatkaliikunnan suhteellinen vähäisyys.

Vertailussa oli mukana kaikkiaan 20 kaupunkia; kärkikolmikon muodostivat Kööpenhamina, Wien ja Bern. Pääasiallisena lähteenä vertailun tekemisessä oli käytetty Numbeo-tietokantaa.

Europe's Healthiest Capital City

Helsinki paras kaupunki perheille

Helsinki on valittu saksalaisen muuttofirma Movingan vertailussa parhaaksi kaupungiksi perheille. Vertailussa oli mukana 150 kaupunkia eri puolilta maailmaa, kärjessä Helsinki, Quebec ja Oslo. Vertailussa hyödynnettiin mm. Eurostatin ja OECD:n tuottamaa dataa. Lisäksi vertailua varten tehtiin erikseen kaksi kyselytutkimusta paikallisille vanhemmille.

Vertailtuja kriteerejä olivat mm. elinkustannukset suhteutettuna tuloihin, työttömyysprosentti, turvallisuus sekä ilmanlaatu. Helsingin vahvuuksina vertailussa nousivat esiin erityisesti palkallisen vanhempainvapaan pituus sekä terveydenhuolto.

Cities of Opportunity: Best Cities for Families 2020

Vuosi 2019

Helsingissä on helpointa yhdistää työ ja vapaa-aika

Helsinki oli ensimmäinen 40 kaupunkia koskevassa selvityksessä, jossa arvioitiin, miten kaupunki onnistuu tukemaan asukkaidensa työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä edistämään siten heidän elämänlaatuaan. Kansainvälisen teknologiayhtiö Kisin vertailun kärkikolmikkoon nousivat Helsingin lisäksi München ja Oslo. Vertailussa otettiin huomioon erilaisia elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten työhön ja työmatkoihin käytetty aika, työn kuormittavuus sekä perhevapaiden, lomien ja vapaapäivien määrä.

Cities for the Best Work-Life Balance 2019

Helsinki IMD Smart City Indexin kahdeksas 

Helsinki sijoittui älykaupunkivertailu IMD Smart City Indexissä 102 kaupungin joukossa sijalle kahdeksan. Vertailu tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja sen toteuttivat IMD World Competitiveness Center’s Smart City Observatory sekä Singapore University of Technology and Design.

IMD Smart City Index 2019

Monocle: Helsinki on maailman kuudenneksi paras paikka asua

Brittiläinen lifestyle-lehti Monocle on jälleen laittanut maailman kaupungit järjestykseen elämänlaatua mittaavassa Quality of Life Survey -vertailussa. Tänä vuonna Helsinki on sijalla kuusi.

Monocle kuvailee Helsingin julkista liikennettä yhdeksi maailman parhaimmista sekä Helsinki-Vantaan lentoasemaa esimerkillisen toimivaksi. Monocle nostaa myös esiin myös muun muassa kaupungin panostuksen kohtuuhintaisen asumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, vilkastuneen ravintolaelämän sekä hotelli St Georgen, Oodin ja Amos Rexin aukeamiset.

Monocle (Artikkelia ei ole julkaistu lehden sähköisessä versiossa.)

Helsinki Euroopan kolmas kestävän kehityksen toteuttamisessa 

Helsinki oli kolmannella sijalla 45 eurooppalaiskaupungin vertailussa, jossa arvioitiin, kuinka hyvin kaupungit toteuttavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Helsingin vahvuuksia olivat erityisesti veden saanti, kestävä käyttö ja sanitaatio sekä kestävä infrastruktuuri, teollisuus ja innovaatiot. Vertailun voittajaksi nousi Oslo, toisena oli puolestaan Tukholma. Raportin tekijä on kestävään kehitykseen keskittyvä tutkimuskeskus Telos.

2019 SDG Index European Cities

Helsinki kärkikymmenikössä hallinnossa ja yhteisöllisyydessä Cities in Motion -vertailussa

IESE Business Schoolin kansainvälinen älykaupunkien Cities in Motion Index (CIMI) sijoitti Helsingin kaupunkivertailussaan 22. kokonaissijalle. Sijoitus oli sama kuin viime vuonna. Vertailussa oli tällä kertaa mukana 174 kaupunkia.

Helsinki paransi sijoitustaan merkittävästi kansainvälisen ulottuvuuden ja liikkumisen sekä kuljetuksen osalta. Lisäksi inhimillisen pääoman luokassa sijoitus parani hieman. Sijoitus heikkeni hallinnon, yhteisöllisyyden, kaupunkisuunnittelun ja teknologian luokissa.

IESE Cities in Motion Index 2019

Helsingin seudun joukkoliikenne 2. sijalla BEST-vertailussa

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen pysyi korkealla tasolla vuonna 2018, sillä Helsingin seutu sijoittui toiseksi kahdeksan Euroopan kaupungin välisessä BEST-vertailussa.

HSL-alueen asukkaista 75 prosenttia oli BEST-tutkimuksessa tyytyväisiä joukkoliikenteeseensä. Ensimmäisen sijan vei jo neljättä vuotta peräkkäin Geneve, jossa tyytyväisiä oli 83 prosenttia asukkaista.

Vuoden 2018 BEST-tutkimus toi HSL-alueelle hopeaa

Helsinki maailman toiseksi turvallisin kaupunki

Konsulttiyhtiö Mercerin elämänlaatua mittaavassa vertailussa Helsinki sijoittui maailman toiseksi turvallisimmaksi kaupungiksi.

Arviossa kiinnitettiin huomiota muun muassa vakauteen, rikostilastoihin, lainvalvonnan ja oikeusjärjestelmän toimivuuteen sekä sananvapauteen.

Kokonaisvertailussa Helsinki oli sijalla 31.

Mercer’s annual Quality of Living survey

Helsinki maailman kolmanneksi paras kaupunki startup-yrityksille

Startup-yrityksiä verkostoitumisessa auttava Valuer.ai-yritys pitää Helsinkiä maailman kolmanneksi parhaana kaupunkina startupeille. Kehuja saavat muun muassa uraauurtavat yritykset kuten Supercell ja Rovio, startupeille tarjolla oleva rahallinen ja verkostoitumistuki sekä yritysmaailmaa hyödyttävät älyratkaisut. Helsingin edelle vertailussa menivät Berliini ja Tel Aviv.

The Best 50 Cities for a Startup in the World

Helsinki kärkiluokkaa huippuosaajien kasvattamisessa ja kykyjen houkuttelussa

Helsinki sijoittui seitsemännelle sijalle kansainvälisessä Global Talent Competitiveness Index (GTCI) -vertailussa, jossa tarkastellaan kaupunkien kykyä kasvattaa ja houkutella alueelleen huippuosaajia ja pitää heistä kiinni.

Helsingin vahvuuksiksi vertailussa kirjattiin muun muassa kaupunkiin sijoittuneiden kansainvälisten organisaatioiden määrä, internet-yhteyksien yleisyys kotitalouksissa ja korkeakoulutettujen osuus aikuisväestöstä.

The Global Talent Competitiveness Index 2019

21.07.2020 13:54