Suoraan sisältöön

Elinkeinopolitiikka

Elinkeinopolitiikan kolmeksi painopisteeksi on määritelty seuraavat: kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman kaupunki sekä alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle. Kukin painopiste sisältää yhteensä 14 toimenpidekokonaisuutta, joita kaupunki toteuttaa strategiakauden aikana. Painopisteitä tarkistetaan tarvittaessa kauden edetessä.

Elinkeino-osasto huolehtii kaupungin elinkeino-, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikasta, yrittäjyyden edistämisestä, työllisyys- ja maahanmuuttoasioista sekä EU-hankerahoituksen koordinoinnista.

Osasto johtaa kaupungin työllisyysasioiden hoitoa ja tuottaa työllistämistä tukevia palveluita helsinkiläisille. Osasto valvoo kaupungin kokonaisetua maahanmuuttoasioissa, huolehtii työperäisen maahanmuuton strategisesta suunnittelusta ja seuraa kaupungin maahanmuuttopolitiikan toteutumista. 

Lisätietoja:
Helsingin elinkeinopolitiikan painopisteet 2022-2025
Kaupunkistrategia 2021–2025 – Kasvun paikka

Ilmakuva Helsinki. Kuva: Jussi Hellsten
21.04.2022 14:12