Suoraan sisältöön

Työllisyydenhoidon palvelukokeilu

Helsingin kaupunki, Invalidiliitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat yhteisen palvelukokeilun, joka alkaa marraskuussa 2019 ja kestää vuoden 2021 alkuun saakka. Palvelukokeilu on suunnattu helsinkiläisille yli 30-vuotiaille työttömille, jotka ovat palvelun alkaessa saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea yli 300 päivää. Kokeilun kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa.

Palvelukokeilun tavoitteena on löytää asiakkaalle työ- tai koulutuspaikka, mutta tarvittaessa myös muu kestävä ratkaisu, jos työhönpaluu ei ole mahdollista. Palvelua tarjotaan noin 600–900 asiakkaalle. He muodostavat osan siitä asiakasryhmästä, joiden työmarkkinatuen rahoittamiseen Helsingin kaupunki osallistuu 50–70 prosentin osuudella. Kokeilu toteutetaan tulosperusteisena palveluhankintana, jossa palveluntuottajalle maksetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tulospalkkiota. Palvelukokeilun toteuttajina toimivat Hyria Business Institute Oy:n, Careeria Plus Oy:n, Invalidisäätiön Live Palveluiden ja Omnia koulutus Oy:n muodostama konsortio sekä Spring House Oy.

Palveluntuottajien järjestämää monipuolista työhön ja koulutukseen valmentavaa palvelua täydennetään kokeilua varten tuotetuilla lisäpalveluilla. Asiakkaalla on mahdollisuus saada tarvittaessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Fyysisesti vammaisen tai rajoitteisen asiakkaan työllistämistä tuetaan erillispalveluilla, joiden toteuttamisesta vastaa palveluntuottaja yhdessä Invalidiliiton kanssa. Mikäli asiakkaan tilanne esimerkiksi estää pysyvämmin työllistymisen, asiakas voi päästä työkyvyn selvitykseen. Palvelun enimmäiskesto on noin 12 kuukautta, jonka aikana asiakkaan tukena ja ratkaisujen aktiivisena edistäjänä toimii asiakkaalle nimetty oma valmentaja.

Vauhdita työllistymistäsi tai löydä muu ratkaisu työttömyyteen omavalmentajan avulla. Lisätietoja Omavalmentaja Helsinki -esitteestä.

Yhteyshenkilöt:

Helsingin kaupunki: erikoissuunnittelija Eetu Pernu, elinkeino-osasto, puh. 09 310 36085, eetu.pernu(at)hel.fi
Invalidiliitto: asiantuntija Anne Mäki, puh. 044 765 1364, anne.maki(at)invalidiliitto.fi
Uudenmaan ELY-keskus: kehittämispäällikkö Hannu Hyytinen, puh. 0295 040 948, hannu.hyytinen(at)ely-keskus.fi tai suunnittelija Henna Koivula, puh. 295 021 001, henna.koivula(at)ely-keskus.fi
Uudenmaan TE-toimisto: palvelupäällikkö Marianne Selin, puh. 0295 040 722, marianne.selin(at)te-toimisto.fi
05.03.2020 15:57