Suoraan sisältöön

6Aika – CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

CircVol-hankkeen seminaari 11.12.2019 Helsingin kaupungintalolla. Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautuminen.

CircVol-hanke vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeella haetaan yhdessä yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa uusia ratkaisuja suurivolyymisten rakentamisen, tuotannon ja palveluiden ylijäämämassojen hyödyntämiseen.

CircVol-hanke toimii vuosina 20182020 ja sen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaan liiton kautta sekä hankkeen 11 partneria. Suurista kaupungeista mukana ovat Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Hanketta koordinoi Turku Science Park. 

Helsingissä kehittämiskohteena on teollisuusalueen esisuunnittelu. Helsinki kaavoittaa Norrbergetin alueelle itäiseen Helsinkiin yritysaluetta, jonne on mahdollisuus sijoittaa teollisen mittakaavan laitoksia. Tavoitteena on luoda edellytykset teolliselle symbioosille, jossa toisen jäte on toisen raaka-aine ja yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa.

Hankkeessa kartoitetaan aluksi Helsingin seudun biologisia resurssivirtoja (biomassat, teollisuuden sivutuotteet ja jätteet, palveluiden eloperäiset jätteet). Tarkoitus on tuottaa tietoa potentiaalista, joka piilee näissä resurssivirroissa kiertotalouden raaka-aineena.

Hankkeessa kartoitetaan myös alueen bio- ja kiertotalousyrityksiä ja heidän palvelutarpeitaan. Yrityksistä kootaan klusteri, jonka kanssa yhdessä kirkastetaan biologisiin virtoihin nojaavan teollisen symbioosin konsepti tulevan yritysalueen keskeiseksi ytimeksi. Norrbergetin alueelle on kaavailtu myös kallioon louhittua jätevedenpuhdistamoa ja energiantuotantoa.

Biovirtojen potentiaalin muuttaminen kestäväksi liiketoiminnaksi edellyttää yhteistyön vahvistamista alueella ja uusia kumppanuksia. Hankkeessa yhteistyön muotoja ovat erilaiset seminaarit, työpajat sekä vierailut bio- ja kiertotalouden teollisuuspuistoihin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Yrityksille on tarjolla tietoa sekä erityisesti Norrbergetin tarjoamista mahdollisuuksista, että toisaalta reunaehdoista oman toiminnan kehittämisessä ja sijoittumisessa Helsinkiin. Kaavoittajat saavat tukea valmistella asemakaava, joka luo hyvät edellytykset bio- ja kiertotalouden teolliselle toiminnalle. Lisäksi aluetta profiloidaan yhteistä markkinointia varten. Hankkeen kartoitusvaihe tukee laajemminkin yrityksille suunnattujen kaupungin palveluiden kehittämistä.

Kartta kaavoitettavasta alueesta

Kesto: 1.8.201830.12.2020

Hankkeen verkkosivut: circvol.fi
Twitter: #CircVol


Helsingin osatoteutuksen projektipäällikkö:
Heli Lehtinen

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
Yrityspalvelut
PL 20 (Unioninkatu 28 A, 3. krs.)
00099 Helsingin kaupunki

+358 9 310 36349
+358 40 586 3047
heli.k.lehtinen(at)hel.fiJAA
05.12.2019 21:33