Suoraan sisältöön

6Aika – CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa


CircVol-hanke vauhditti kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeella haettiin yhdessä yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa uusia ratkaisuja suuren volyymin rakentamisen, tuotannon ja palveluiden ylijäämämassojen hyödyntämiseen.

CircVol-hanke oli käynnissä 1.8.2018-30.12.2020 ja sen rahoittajina olivat Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaan liiton kautta sekä hankkeen 11 partneria. Suurista kaupungeista mukana olivat Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Hanketta koordinoi Turku Science Park.

Hankkeen verkkosivuilla kaikkien partnereiden blogit, tapahtumat ja julkaisut: circvol.fi
Twitter: #CircVol

CircVol Helsingissä tavoitti lähes 300 kiertotalouden toimijaa

Helsingin kaupungin osatoteutuksen kotipesä oli kaupungin kanslian elinkeino-osastolla ja siinä painopiste olivat suurivolyymiset biovirrat – sivuvirroista kannattavaa liiketoimintaa kaupungeissa. Hanke tavoitti Helsingissä parin vuoden aikana lähes 300 kiertotalouden toimijaa. Keskustelutilaisuuksiin, asiantuntijaseminaareihin ja työpajoihin osallistui edustajia 50 yrityksestä ja kaiken kaikkiaan mukana oli 76 yritystä.

Projektin tuloksia käytetään mm. Helsingin kaupungin suunnitteilla olevassa kiertotalousklusterin kehityshankkeessa ja elinkeinopolitiikan linjauksissa maankäytölle. Hankkeen päätulokset löytyvät kaupungin kierto- ja jakamistalouden tiekartan seurantaa varten rakennetusta Kiertotalousvahdista, tiekartan toimenpiteiden 2 ja 31 kohdalta. Tulokset on tiivistetty myös englanniksi kaupungin kansainvälistä kiertotalouden yhteistyötä varten.

Hankkeen kolme kokoavaa toimenpidettä:
1. Suurivolyymisten teollisuuden biologisten sivuvirtojen kartoitus Helsingin seudulla
2. Suosituksen laadinta Helsingin kaupungin toimintamalliksi bio- ja kiertotalouden teollisten ja urbaanien symbioosien vahvistamisessa
3. Työkalut kaupunkisuunnitteluun kiertotalouden edistämiseksi

Hankkeen ensimmäisenä vuonna kartoitettiin laajasti yritysten sijoittumis- ja palvelutarpeita sekä toteutettiin alueellinen, paikkatietopohjainen biovirtojen kartoitus, joka on nähtävillä Story Map -sivustolla. Kartoitus perustuu jätetilastointiin, Luonnonvarakeskuksen Biomassa-Atlaksen datasta ja ympäristöhallinnon YLVA-tietokannan tietoihin syntyneistä laitoskohtaisista biomassoista Helsingin seudulla. Puupohjaiset jätteet muodostavat kartoitusalueen suurimmat tonnimäärät. Kartoitukset toimivat suositusten ja kaupunkisuunnittelun työkalujen laadinnan tukena.

Kiertotalouden potentiaali kestävän taloudellisen kehityksen takaajana on tuotu esiin Ramboll Oy:n kokoamissa suosituksissa. Kiertotaloustoiminnasta hyötyvien tai kiertotaloustoimintaa sisältävien toimialojen liikevaihtopotentiaali on merkittävä. Helsingissä arvioitu määrä on jopa 2−4 miljardia euroa vuonna 2030. Nämä suositukset Helsingin kaupungin toimintamalliksi bio- ja kiertotalouden teollisten ja urbaanien symbioosien vahvistamisessa on tiivistetty seitsemään pääkohtaan. Ensimmäinen kiteyttää yritysyhteistyön painopisteiksi kierto- ja jakamistalouden tiekartan linjauksia myötäillen seuraavat: kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito, ruokaketju, energiasektorin kytkennät kiertotalouteen, muovien ja tekstiilien tehokas keräily sekä jakamistalouden ja yhteiskäytön alustat. Lisätietoa suosituksista.

Työkaluja kaupunkisuunnittelun käyttöön kehitettiin yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n ja Ethica Oy:n työryhmän kanssa, jotta kiertotalouden erilaisille toiminnoille löytyisi tulevaisuudessa sopivia paikkoja. Tulevaisuutta visioiden profiloitiin muun muassa nykyisiä yritysalueita kiertotalousliiketoiminnan potentiaalin näkökulmasta. Profilointi toteutettiin kolmelle erilaiselle alueelle Koskela, Viikki ja Malmi-Tattariharju-Kivikko akselilla. Lisäksi koottiin koulutuspaketti kaavoittajille. Lisätietoa kaupunkisuunnittelun työkaluista.

Biomassakartoituksen tulokset ovat nyt valmiit. Aineiston kuvaus, menetelmät ja johtopäätökset löydät laajasta loppuraportista. Tuloksiin pääsee käsiksi myös karttasovelluksella, jossa voi zoomata laitostasolle asti.

Tapahtumia

Helsingin seudun biovirroista kiertotalouden liiketoimintaa –seminaari ja yritysjatkot 11.12.2019:

Video seminaarista Helsinki-kanavalla ja PowerPoint-esitykset

Blogit: Innovaatioalustoja, verkostoja, avoimuutta ja sujuvaa yhteistyötä – Kiertotalousyhteistyö kiinnostaa yrityksiä ja Pääkaupungin suurivolyymiset biovirrat kestävään kiertoon.

1.9.2020 Webinaari: Vihreä kaupunki ja kiertotalous 

Esitykset:
Tuhkat urbaanissa uusiokäytössä, Juha Forsman, Ramboll Finland Oy
Stockholm Biochar Project, Mattias Gustafsson, EcoTopic AB
Hiilinielut ja Viherrakentaminen, Mikko Sonninen Innogreen (Green House Effect Oy)
Kierrätyskasvualustojen käytännöt Helsingin kaupungilla, Laura Yli-Jama

12.10.2020 Webinaari: Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa
Esitykset:
Alkusanat, Heli Lehtinen, projektipäällikkö CircVol, Helsingin kaupunki
Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa, Heikki Lindfors, Suomen Kaasuyhdistys ry
Pääkaupunkiseudun kaupunkien näkökulmat biokaasun hyödyntämiseen:
Miia Malin, Helsingin kaupunki
Jari Viinanen, Vantaan kaupunki
Reetta Jänis, Espoon kaupunki
Biokaasun tarjonta pääkaupunkiseudun liikenteelle, Matti Ojanpää, Gasum Oy
Kaupunkijalostamolla kohti kiertotaloutta, Jussi Uitto, Helen Oy
Synteettiset biokaasut tulevaisuuden energiaratkaisuina", – Vantaan Energian ja Wärtsilän Power-to-Gas yhteistyöhanke, Saara Kujala, Wärtsilä Energy Solutions
Power-to-X Malminkartano, Jyrki Heinonen, Despedido Oy
Biokaasu ja Power-to-X ilmastonmuutoksen hillintäkeinoina, Eemeli Tsupari, VTT

28.10.2020 Virtuaalimatka kotimaan kiertotalouskohteisiin
Vtt Bioruukki  kiertotalouden uusia ratkaisuja (esitys on englanniksi).
Julkinen toimija kiertotalouden mahdollistajana.

11.11.2020 Virtuaalimatka Amsterdamin ja Helsingin kiertotalousratkaisuihin
Esitykset esittäjän nimen mukaan:
Erik van Roekel
Freek van Eijk
Jaana Pelkonen
Leona Silberstein
Marja-Leena Rinkineva
Rob Oomen
Roy Vercoulen
Tiina Kähö

Aiheesta kirjoitettua

Sivuvirroista liiketoimintaa? – Kaupungit vauhdittavat biokiertotaloutta yhdessä yritysten kanssa
Bioperäisissä kaasuissa potentiaalia kaupunkien hiilineutraaliuden edistäjänä

Ilmoita kiinnostuksesi projektipäällikölle, niin saat uutiskirjeen vuoden 2020 tapahtumatarjonnasta.
Lue joulukuun 2020 uutiskirje.
Lue toukokuun uutiskirje.

Helsingin osatoteutuksen projektipäällikkö:

Heli Lehtinen

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
Yrityspalvelut
PL 20 (Unioninkatu 28 A, 3. krs.)
00099 Helsingin kaupunki

+358 9 310 36349
+358 40 586 3047
heli.k.lehtinen(at)hel.fi


    

21.01.2021 10:52