Suoraan sisältöön

6Aika – CircVol: Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa


CircVol-hanke vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeella haetaan yhdessä yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa uusia ratkaisuja suuren volyymin rakentamisen, tuotannon ja palveluiden ylijäämämassojen hyödyntämiseen.

CircVol-hanke on käynnissä 1.8.2018-30.12.2020 ja sen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaan liiton kautta sekä hankkeen 11 partneria. Suurista kaupungeista mukana ovat Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu. Hanketta koordinoi Turku Science Park.

Hankkeen verkkosivuilla kaikkien partnereiden blogit, tapahtumat ja julkaisut: circvol.fi
Twitter: #CircVol

Ajankohtaista Helsingissä

Helsingissä kehittämiskohteena ovat bio- ja kiertotalousyrityksille suunnatut palvelut sekä kaupunkisuunnittelun mahdollistamat alustat yritysten toiminnalle. Tavoitteena on luoda edellytyksiä teollisille ja urbaaneille symbiooseille, joissa toisen jäte on toisen raaka-ainetta ja toimijat tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Bio- ja kiertotalouden alustan suunnittelu Östersundomin alueelle viivästyy kaavoitustilanteen vuoksi, mutta hankkeen aikana pyritään tunnistamaan muita mahdollisia kehityskohteita kaupungin alueella.

Aluksi pyrittiin tunnistamaan yritysekosysteemi, jonka tarpeisiin pyritään kaupungin palveluilla vastaamaan. Lähes 200 yritykselle lähetettiin kysely, jossa selvitettiin heidän sijoittumis- ja palvelutarpeitaan sekä kiinnostusta yhteistyön tiivistämiseen niin kaupungin toimijoiden kuin muiden yritysten kanssa. Kyselyä täydennettiin 36 yrityshaastattelulla ja yrityksille suunnatun työpajan tuloksin. Yrityskartoituksen rinnalla toteutettiin alueellinen biomassakartoitus (biomassat, teollisuuden sivutuotteet ja jätteet, palveluiden eloperäiset jätteet), jonka tarkoituksena oli tuottaa tietoa potentiaalista, joka piilee näissä resurssivirroissa kiertotalouden raaka-aineena.

Biomassakartoituksen tulokset ovat nyt valmiit. Aineiston kuvaus, menetelmät ja johtopäätökset löydät laajasta loppuraportista. Tuloksiin pääsee käsiksi myös karttasovelluksella, jossa voi zoomata laitostasolle asti.

Tapahtumia

Helsingin seudun biovirroista kiertotalouden liiketoimintaa –seminaari ja yritysjatkot 11.12.2019:

Video seminaarista Helsinki-kanavalla ja PowerPoint-esitykset

Blogit: Innovaatioalustoja, verkostoja, avoimuutta ja sujuvaa yhteistyötä – Kiertotalousyhteistyö kiinnostaa yrityksiä ja Pääkaupungin suurivolyymiset biovirrat kestävään kiertoon.

Potentiaalin muuttaminen kestäväksi liiketoiminnaksi edellyttää yhteistyön vahvistamista alueella ja uusia kumppanuuksia. Yhteistyön muotoja ovat erilaiset seminaarit, työpajat ja vierailut bio- ja kiertotalouden referenssikohteisiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Tapahtumiemme päivämäärät on nyt lyöty lukkoon ensi syksylle. Tervetuloa mukaan etsimään yhteisiä kestäviä ratkaisuja sekä verkostoitumaan syksyn messumatkalle ja vierailukäynneille. Tapahtumat toteutetaan joko virtuaalisesti ja/tai kasvokkain. Helmikuussa mainostamamme Amsterdamin matka World Bio Markets -messuille siirtyi maaliskuulta loppusyksyyn. Muutamalle pk-yritykselle on edelleen varattu tukirahaa messujen osallistumismaksuun. Yhteisestä messumatkasta kiinnostuneille lisätietoa Helsingin CircVol projektipäälliköltä.

Helsingissä tapahtuu:

1.9.2020 Webinaari: Vihreä kaupunki ja kiertotalous
Esitykset:
Tuhkat urbaanissa uusiokäytössä, Juha Forsman, Ramboll Finland Oy
Stockholm Biochar Project, Mattias Gustafsson, EcoTopic AB
Hiilinielut ja Viherrakentaminen, Mikko Sonninen Innogreen (Green House Effect Oy)
Kierrätyskasvualustojen käytännöt Helsingin kaupungilla, Laura Yli-Jama

12.10.2020 Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa
Kaupungintalon aula/webinaari

2.-4.11.2020 World Bio Markets
Amsterdam

19.11.2020 Kansallinen CircVol-seminaari

Ilmoita kiinnostuksesi projektipäällikölle, niin saat uutiskirjeen vuoden 2020 tapahtumatarjonnasta.
Lue toukokuun uutiskirje.

Helsingin osatoteutuksen projektipäällikkö:

Heli Lehtinen

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto
Yrityspalvelut
PL 20 (Unioninkatu 28 A, 3. krs.)
00099 Helsingin kaupunki

+358 9 310 36349
+358 40 586 3047
heli.k.lehtinen(at)hel.fi


    

15.10.2020 13:50