Suoraan sisältöön

6Aika-strategia

Kestävän kaupunkikehityksen strategia

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Vuosina 2014–2022 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

Uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja

6Aika-strategian tavoitteena on käyttää suurimpia kaupunkeja innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristöinä sekä edistää kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä.

Strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön – kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten – osallistumisen kehittämistyöhön.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä, sillä kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöksi vahvistaa Suomen kilpailukykyä.

Hanketyö kehittämisen välineenä

6Aika-strategiaa toteutetaan rakennerahasto-ohjelman kautta rahoitettavilla kehittämishankkeilla. Hankkeita rahoitetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.

Vuoden 2020 alussa 6Aika-strategiasta on rahoitettu yli 50 hanketta. Käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden kuvauksiin voi tutustua 6Aika-strategian verkkosivuilla (www.6aika.fi).

Hankkeita on haettu ja kehitetty avoimissa hankehauissa. 6Aika-strategian kautta rahoitetuissa hankkeissa on korostunut kaupunkien välinen yhteistyö. Kaikissa hankkeissa on oltava toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueella.

Vuosien 2020 ja 2021 aikana Helsingin kaupunki osallistuu suoraan toteuttajana kymmeneen strategian kautta rahoitettuun hankkeeseen sekä 6Aika-strategian koordinointiin yhteistyössä muiden kuutoskaupunkien kanssa. Lisäksi Forum Virium Helsinki Oy toteuttaa useampaa 6Aika-hanketta (https://forumvirium.fi/projektit/), joita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Helsingin 6Aika-kaupunkikoordinaattorina työskentelee hankeasiantuntija Hanne Laasonen.

Lisätietoja 6Aika-strategian toteutuksesta ja tuloksista:

Hankeasiantuntija ja 6Aika-kaupunkikoordinaattori Hanne Laasonen, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto,
innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikkö, puh. 040 1938 461, s-posti: hanne.laasonen(at)hel.fi

Tutustu Helsingin 6Aika-strategian tuloksiin

6Aika.fi
forumvirium.fi


 

6Aika ja EU -logot.12.08.2021 13:59