Suoraan sisältöön

6Aika-strategia

Kestävän kaupunkikehityksen strategia

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Vuosina 2014–2020 toteuttavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

Uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja

6Aika-strategian tavoitteena on käyttää suurimpia kaupunkeja innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristöinä, synnyttää palveluinnovaatioita sekä edistää kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä.

Strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön – kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten – osallistumisen kehittämistyöhön.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä, sillä kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöksi vahvistaa Suomen kilpailukykyä.

Hanketyö kehittämisen välineenä

6Aika-strategiaa toteutetaan rakennerahasto-ohjelman kautta rahoitettavilla kehittämishankkeilla. Hankkeita rahoitetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.

Vuoden 2019 alussa 6Aika-strategiasta on rahoitettu noin 50 hanketta. Käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden kuvauksiin voi tutustua 6Aika-strategian verkkosivuilla (www.6aika.fi).

Hankkeita haetaan ja kehitetään avoimissa hankehauissa. 6Aika-strategian kautta rahoitetuissa hankkeissa korostuu kaupunkien välinen yhteistyö. Kaikissa hankkeissa on oltava toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueella.
 
Hankehaut vuonna 2019

Vuonna 2019 6Aika-hankehakuja avataan yhteensä kolme kappaletta. Jatkuva EAKR-haku on avoinna aikavälillä 21.1.–18.10.2019. ESR-haku toteutetaan kahdessa vaiheessa: 21.1.–29.3.2019 ja 10.8.–18.10.2019.

EAKR-haussa etsitään ratkaisuja, joilla edistetään kuutoskaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden toteutumista ja uuden liiketoiminnan syntymistä. ESR-haussa keskitytään kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen.

Hankkeen valmistelu on hyvä aloittaa tutustumalla huolellisesti hakuilmoituksiin (EAKR ja ESR) ja hakijan ohjeeseen. 6Aika-kaupunkikoordinaatorit tukevat hankeideoiden kehittämisessä ja hankekumppaneiden tunnistamisessa.
Helsingin kaupunkikoordinaattorina työskentelee hankeasiantuntija Antti Eronen.

Lisätietoja 6Aika-strategiasta ja vuoden 2019 hankehauista:

Hankeasiantuntija ja 6Aika-kaupunkikoordinaattori Antti Eronen, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö, puh. 040 490 9428, s-posti: antti.eronen(at)hel.fi


 

6Aika ja EU -logot.JAA
23.09.2019 16:22