Suoraan sisältöön

6Aika: HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Helsingin kaupungin Myllypuron seniorikeskus osallistuu Metropolia Ammattikorkeakoulun vetämään ”HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” -hankkeeseen. HIPPA-hankkeen päätavoitteena on kehittää älykkään palveluasumisen tuotteita ja palveluita yritysten, ammattikorkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyöllä.

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa

Yhteiskunnan palvelujen tarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä. Tulevaisuuden palveluasumisen kehittämistarpeet eivät ratkea ainoastaan henkilökunnan määrän ja osaamisen kautta, vaan rinnalla tarvitaan myös uudenlaisia, hyvää ikääntymistä tukevia, tuotteita ja palveluita. HIPPA-hankkeessa tuetaan uudenlaisten palveluiden kehittämistä ja kokeilua käyttäjälähtöisesti.

Myllypuron seniorikeskus kehitysympäristönä

Myllypuron seniorikeskus toimii hankkeessa autenttisena ympäristönä yritysten käyttäjälähtöiselle tuote- ja palvelukehitykselle. Testausmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi Myllypuron seniorikeskuksen työntekijät osallistuvat tuotteiden ja palveluiden yhteiskehittelyprosesseihin. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös kotihoidon kanssa.

Laaja yhteistyöverkosto tukee oppimista

Hippa-hankkeen toteutuksesta vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu. Helsingin kaupungin lisäksi hankkeen muita osatoteuttajia ovat Oulun Ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki ja Tampereen Ammattikorkeakoulu. Hanke on osa 6Aika-strategiaa ja toteuttajien lisäksi sen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaan liiton kautta. Hanke toimii aikavälillä 1.8.2018 – 31.12.2020.

Kaupunkien välinen yhteistyö tukee palveluasumiseen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä ratkaisujen leviämistä seudulta toiselle. Hankkeen tavoitteena on tarjota tuotekehittelyn tukea n. 80 yritykselle. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö muodostuu kolmesta osa-alueesta: yhteiskehittely, testaus ja kaupallistaminen. Yrityskohtaisten tulosten lisäksi hankkeessa luodaan Kehittäjän käsikirja, johon hankkeessa syntyneet kokemukset yhteiskehittämisestä kerätään ja kuvataan.

Lisätietoja:
Anna Alhonen, osastonhoitaja, anna.alhonen@hel.fi
HIPPA-hankkeen kotisivut


6Aika ja EU -logot.16.04.2020 13:45