Suoraan sisältöön

Kilpailukyvyn kehittäminen

Kaupungin talouden ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää kilpailukykyisiä yrityksiä ja työpaikkoja. Se, että yksityiselle sektorille syntyy lisää työpaikkoja, on kaupungin elinkeinopolitiikan ja tämän toimenpideohjelman keskeisin tavoite. Menestyvien kärkitoimialojen lisäksi elinkeinorakenteen monipuolisuus on tärkeää sekä työllisyyden että kaupungin uudistumiskyvyn kannalta.

Kaupunki haluaa tarjota yritystoiminnalle mahdollisimman kilpailukykyisen toimintaympäristön ja huomioida elinkeinoelämän tarpeet päätöksenteossaan ja päivittäisessä toiminnassaan. Laadukkaat palvelut, toimiva kaupunkirakenne ja kaupungin sisäisen yhteistyön sujuvuus luovat edellytyksiä Helsingin kilpailukyvylle.

Helsingin kaupunki kuuluu Pohjoinen kasvuvyöhyke -yhteistyöverkostoon, jonka alueella kulkee suurin osa Suomen ulkomaankaupasta ja henkilöliikenteestä, sekä kansainvälisesti merkittävä, Suomen ainoa Euroopan Unionin TEN-T-ydinverkkokäytävä.

Osaaminen on Helsingin kilpailukyvyn tärkein perusedellytys. Kaupungilla on tärkeä rooli toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjänä, ammattikorkeakoulujen toiminnan ohjaajana ja tiedekorkeakoulujen kumppanina. Kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kaupunkiympäristöä sekä uusia asuin- ja työpaikka-alueita hyödynnetään uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämis- ja kokeiluympäristöinä. Kaupunki edistää käyttäjälähtöisyyttä ja hyödyntää muotoiluosaamista uudistaessaan omia toimintatapojaan ja palveluitaan.

Kaupungin merellisyys on Helsingille tärkeä vetovoimatekijä. Myös elävä ja uudistuva kaupunkikulttuuri ja tapahtumat vahvistavat Helsingin vetovoimaa.

Helsingistä on Euroopan suorimmat lentoyhteydet Aasiaan, mikä edesauttaa elinkeinoelämän edellytyksiä toimia kasvavilla Aasian markkinoilla. Lisäksi erinomaiset yhteydet Tallinnaan, Tukholmaan ja Pietariin vahvistavat Helsingin asemaa.05.12.2019 21:26