Suoraan sisältöön

Kuinka kemikaalit, turvallisuus ja Annankatu Helsingissä liittyvät yhteen?

Kemikaalivirasto Anannankadulla, kuva: Pertti Nisonen.

Kansainvälinen työpaikka Helsingin sydämessä

Euroopan kemikaalivirasto sijaitsee Annankadulla, vastapäätä Vanhaa kirkkopuistoa. Kemikaalivirasto säätelee ja edistää kemikaaliturvallisuutta EU-alueella. ECHA, European Chemicals Agency, palvelee 500 miljoonaa eurooppalaista sekä EU:n teollisuutta, ja työn vaikutukset ovat maailmanlaajuisia.

Helsinkiin vuonna 2007 asettunut ECHA kasvoi noin 600 ihmisen työpaikaksi. Henkilöstö on kotoisin liki 30:stä Euroopan maasta. Noin 30 prosenttia on suomalaisia. Valtaosa ECHAn palveluksessa olevista on luonnontieteilijöitä, kuten kemistejä, biologeja ja toksikologeja. Joukossa on myös tietotekniikan, talouden, juridiikan, henkilöstöalan, viestinnän ja hallinnon ammattilaisia. ECHAa johtaa belgialainen Geert Dancet, jonka kausi jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Kemikaalivirastossa työkieli on englanti. Moni opiskelee suomea.  Osa työntekijöistä on tehnyt EU-uran, mutta monet tulevat ECHAan muista työpaikoista, yliopistoista, tutkimuslaitoksista, julkishallinnosta ja yrityksistä.

Sadoittain Helsinki-lähettiläitä

Kemikaalivirastossa työskentelevät perheineen ovat Helsingille tärkeitä lähettiläitä. Pääkaupunki tulee heille tutuksi, he vievät maailmalle tietoa meistä ja vetävät ulkomaalaisia Suomeen. 

Kemikaalivirasto tekee yhteistyötä noin sadan EU-alueen organisaation kanssa. ECHAn kokoukset ja tapahtumat  tuovat vuosittain Helsinkiin tuhansia vierailijoita. Helsingin kaupunki auttoi virastoa asettumaan kaupunkiin ja esimerkiksi oli perustamassa eurooppalaista koulua.

Kemikaaliturvallisuuden vuoksi

Euroopan unioni perusti kemikaaliviraston REACH-asetuksen toimeenpanijaksi.

REACH velvoittaa, että jokainen EU-maissa käytettävä kemikaali, jota valmistetaan tai tuodaan maahan yli tonni vuodessa, pitää rekisteröidä. Kemikaalivirasto vastaanottaa rekisteröinnin ja arvioi, täyttääkö rekisteröinti lain vaatimukset ja liittyykö aineeseen ihmisen terveyden tai ympäristön kannalta riskejä.

Yleensä rekisteröijä on kemikaalia valmistava tai maahan tuova yritys. Osa ECHAn tehtävää onkin auttaa yrityksiä noudattamaan kemikaaleihin liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi kemikaaliviraston tehtävä on puuttua huolta aiheuttaviin kemikaaleihin ja jakaa tietoa kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Runsas ja avoin tietopankki kemikaaleista

ECHAn verkkosivuilla on maailman suurin, kaikille avoin tietopaketti kemikaaleista. Sieltä löytyvät muun muassa 120 000 kemikaalin luokittelu- ja merkintätiedot. REACH-asetuksen mukaiset rekisteröintitiedot on kerätty tähän mennessä 14 000 kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista ja turvallisesta käytöstä.

Lisäksi verkkosivuilla on tiedot 168:sta erityistä huolta aiheuttavasta kemikaalista ja 64:stä kemikaalista, joiden käyttöä on rajoitettu EU-maissa. Tietopaketti sisältää noin kaksi miljoonaa tutkimustiivistelmää kemikaaleista. Vuonna 2018 ECHAlla on kokonaiskuva kaikista EU:n markkinoilla olevista kemikaaleista, joita tuotetaan tai tuodaan EU:n alueelle yli tonni vuodessa.

ECHA biosidien ja kemikaalimerkintöjen valvojaksi

ECHAn vastuulle tulivat vuonna 2012 biosidit, kemialliset aineet, joita käytetään haitallisten organismien torjuntaan. Niin kotitaloudet kuin teollisuuskin käyttävät biosideja. Niitä ovat muun muassa desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet ja teollisuuden käyttämät säilytys- ja puunsuoja-aineet.

Jo vuonna 2009 Kemikaaliviraston tehtäväksi tuli kemikaalien luokitus-, merkintä- ja pakkaamisasetuksen, CLP:n, valvonta. CLP varmistaa, että kuluttaja tai työntekijä saa jo pakkauksesta tiedon kemikaalivaarasta ja ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä. Moni kuluttaja tunnistaa CLP-varoitukset. Kuvat ja tekstit ovat vakioita vaarallisissa kemikaaleissa, esimerkiksi pääkallo ja ristikkäiset luut vaaran merkkinä.

Tiukka kemikaalilaki suojaa kaikkia

EU:ssa on voimassa maailman tiukin kemikaalilainsäädäntö, mikä heijastuu koko maailmaan. Jos jokin kemikaali on EU:ssa kielletty, kielto voi suojata työntekijöitä ja luontoa myös EU:n ulkopuolella, kuten Aasian tehtaissa.

Kaikkein eniten tiukka laki vaikuttaa eurooppalaiseen kuluttajaan ja ympäristöön. Kemikaaliturvallisuuden haasteita ovat kemikaalien yhteisvaikutukset, nanomateriaalit ja esimerkiksi hormonihäiritsijät. ECHAn tehtävä on myös edesauttaa kemianteollisuuden kehittymistä ja innovaatioita turvallisempien tuotteiden kehittämiseksi.

Teksti: Tiina Torppa
Kuvat: Pertti Nisonen05.12.2019 21:53