Suoraan sisältöön

Käyttömahdollisuudet ja Helsingin sovellukset

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi kartan.

(Klikkaa kuva suuremmaksi)

Kaupunkimalleilla on satoja hyötykäytön mahdollisuuksia, kuten kaupunkisuunnittelu ja älykaupunkisovellukset. Yllä olevasta kuvasta näet, miten Helsinki hyödyntää kaupunkimalleja. Vain pieneen osaan mahdollisia käyttökohteita on tällä hetkellä olemassa valmiita ohjelmistoratkaisuja ja toimintatapaohjeita.

Malleihin perustuvien työ- ja toimintatapojen kehittäminen on useiden vuosien työ, ja luovan ajattelun myötä uusia käyttökohteita löytyy koko ajan lisää.

Kalasataman digitaaliset kaksoset -KIRA-digi-kokeiluhankkeen loppuraportti


Hankkeen (15.5.2018 – 31.1.2019) päätavoitteena oli tuottaa Kalasataman aluerakentamiskokonaisuudesta digitaaliset kaksoset –kaupunkimallit. Mallit toimivat rakennetun ympäristön koko elinkaaren prosessien sekä Smart-kaupunkikehityksen suunnittelu-, testaus, sovellus- ja palvelualustana. Tarkka ajantasainen malli olemassa olevasta ja tulevasta kaupungista mahdollistaa 3D-teknologiaan perustuvan prosessien, toimintatapojen ja palveluiden kehittämisen. Digitaaliset kaksoset toteuttavat parhaimmillaan perusajatusta: ”suunnittele, testaa ja rakenna ensin digitaalisesti.”

Kalasataman digitaaliset kaksoset –hankkeen loppuraporttiin


Energia- ja ilmastoatlas

Klikkaa kuvaa suurentaaksesi kartan.

Kaupunkitietomallilla toteutettu Energia- ja ilmastoatlas on työkalu ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuuden parantamiseen. Atlaksessa on paljon rakennuskohtaisia tietoja, kuten lämmitystavat, tehdyt peruskorjaukset ja energiatodistukset. Lisäksi siinä on tietoja Heka Oy:n vuokrakerrostalojen kiinteistösähkön, kaukolämmön ja veden kulutuksesta. Atlaksessa voi myös tutkia rakennusten aurinkoenergiapotentiaalia.

Energia- ja ilmastoatlakseen

Munkkiniemi-Haaga 1915-malli

Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman pienoismalli vuodelta 1915 tehtiin virtuaalimalliksi. Alkuperäisen pienoismallin mukaisesti virtuaalimalli on varsin tarkka, ja siinä näkyvät jopa rakennusten ikkunat.  Aikanaan Saarisen hieno kaupunginosasuunnitelma oli merkittävä. Vaikka se jäi toteutumatta, suunnitelma on nyt helposti kaikkien nähtävillä. 

Munkkiniemi-Haaga-malliin


Unity-palvelu 

Unity on avoin pelimoottorialusta, jolla voi kehittää erilaisia pelejä. Alustalle voi striimata Umbran palvelun kautta Helsingin kolmioverkkomallin ja Haaga-Munkkiniemi 1915-suunnitelman. Kolmioverkkomalli on käytettävissä ilmaiseksi 14 päivän ajan ja Haaga-Munkkiniemi-malli vuoden 2018 loppuun.

Umbran ohjevideo striimaukseen:


Umbran ohjeet kirjallisena


Mitä uutta on kehitteillä?  

3D-palveluatlas 
Helsingin palvelukartasta kehitetään uutta 3D-versiota, eli 3D-palveluatlasta. Palvelukarttaan lisätään kolmiulotteinen näkymä.


Mitä on jo tehty? 

Ogelikone
Kaupunkisuunnittelun hyötypeli Ogelikoneen avulla kokeiltiin ja arvioitiin erilaisia täydennysrakentamisen vaihtoehtoja Oulunkylän asemanseudulla, jota uusi Raide-Jokeri tulee muuttamaan. Pelin avulla asukkaat saivat testata omien tavoitteidensa ja toiveidensa toteutumista tulevassa tilanteessa. 

3D-yleiskaava 2050

Helsingin yleiskaavasta tehtiin kolmiulotteinen ja se yhdistettiin kaupunkitietomalliin. Lisäksi tietomalliin yhdistettiin yleiskaavan toteuttamisen suunnitteluaineistoja Vihdintien bulevardista. Yleiskaavan 3D-sovelluksessa erilaiset kaupunkikehityksen mahdollisuudet ja kaupunkisuunnittelun vaikutukset ovat paremmin nähtävissä kuin kaksiulotteisessa mallissa. 

Kaupunkirakentamisessa suunnittelun, rakentamisen ja rakennusten ylläpidon eri vaiheissa menetetään tietoa, kun suunnitelmia muunnetaan kaksiulotteisesta kolmiulotteiseksi ja päinvastoin. Kolmiulotteinen yleiskaava tehostaa osaltaan koko tätä ketjua. 05.12.2019 21:51

Helsingin kaupunkimallit avoimena datana

Helsingin kaupunkimallit avoimena datana Helsinki Region Infosharessa.

Videoita

Kerromme videoilla Helsingin 3D-kaupunkimalleista sekä niiden hyödyistä ja mahdollisuuksista muun muassa kaupungille.

Katsele kaupunkitietomallia

Kaupunkitietomallissa voit katsella paitsi rakennuksia ja niiden tietoja, myös maanpintamallia eli maaston muotoja.

Katsele kolmioverkkomallia

Katsele vuoden 2015 kesäistä Helsinkiä kolmioverkkomallissa ja käy paikoissa, joihin et muuten tulisi menneeksi.

Tiivistelmä Helsingin kaupunkimalleista

Tietopaketti kaupunkimalleista, niiden tuotannosta ja Helsingin 3D-historiasta.

Loppuraportti Kalasataman digikaksosista

Kokeiluhankkeessa tuotettu loppuraportti sisältää laaja-alaisesti tietoa Kalasataman digitaalisista kaksosista.