Suoraan sisältöön

Hyödynnä malleja ja kehitä uusia palveluja

Kolmioverkkomalli

Kolmioverkkomallia voit käyttää esimerkiksi suunnittelu-, verkkopalvelu- tai Unity-pelimoottorialustana.

Mallin avulla voi mitata tilavuuksia, korkeuseroja, etäisyyksiä ja pinta-aloja ETRS-GK25/N2000-koordinaatistossa. Malli on mittatarkka, sillä sen pisteet sijaitsevat 20 senttimetrin tarkkuudella todellisuuteen nähden.  

Malli on saatavissa OBJ- ja 3MX-tiedostomuodoissa. 3MX-tiedostot ovat katseltavissa Acute3D-Viewer-sovelluksella. Muita käyttösovelluksia ovat esimerkiksi Blender, MeshLab sekä useat CAD- ja GIS-sovellukset. 

Mallin lisenssi on CC BY 4.0. 

Täältä saat mallin avoimena datana karttanäkymästä
Täältä saat mallin avoimena datana OBJ- ja 3MX-tiedostoina 
 

Kaupunkitietomalli

Kaupunkitietomalli sisältää maanpintamallin ja rakennukset. Rakennukset ovat mallissa sekä tasakattoisina (LoD1) että kattomuodoilla (LoD2). LoD2-rakennukset ovat saatavana myös teksturoituna. Kaikki rakennukset ovat semanttisia CityGML-kohteita.

Kullakin rakennuksella on tietokannassa oma tunnus (GMLID, RATU ja VTJ-PRT), jonka avulla datavirtoja voi yhdistää.

Mallin koordinaatisto on ETRS-GK25-tasokoordinaatisto ja korkeusjärjestelmä N2000. Kaupunkitietomallin tarkkuus vastaa asemakaavan pohjakartan tarkkuutta eli rakennusten sijainti on täsmälleen sama kuin asemakaavan pohjakartassa.

Kaupunkitietomallin 

Aineistolatauspalvelussa voit valita alueen, jolta lataat aineistoa. Voit myös valita tiedostomuodon sekä teksturoidun tai teksturoimattoman aineiston. Mukana ei tule rakennusten ominaisuustietoja.

Tästä aineistolatauspalveluun

Voit ladata suoraan CityGML-tiedostoja, jotka on jaoteltu neljän neliökilometrin karttalehdiksi. Tiedostot sisältävät rakennusten ominaisuustietoja.

Tästä CityGML-aineistoihin  
05.12.2019 21:51

Helsingin kaupunkimallit avoimena datana

Helsingin kaupunkimallit avoimena datana Helsinki Region Infosharessa.

Videoita

Kerromme videoilla Helsingin 3D-kaupunkimalleista sekä niiden hyödyistä ja mahdollisuuksista muun muassa kaupungille.

Katsele kaupunkitietomallia

Kaupunkitietomallissa voit katsella paitsi rakennuksia ja niiden tietoja, myös maanpintamallia eli maaston muotoja.

Katsele kolmioverkkomallia

Katsele vuoden 2015 kesäistä Helsinkiä kolmioverkkomallissa ja käy paikoissa, joihin et muuten tulisi menneeksi.

Helsingin energia- ja ilmastoatlas

Energia- ja ilmastoatlas sisältää paljon rakennuskohtaista perustietoa, energia- ja korjaustietoja sekä veden, kaukolämmön ja sähkön kulutustietoja.

Tiivistelmä Helsingin kaupunkimalleista

Tietopaketti kaupunkimalleista, niiden tuotannosta ja Helsingin 3D-historiasta.