Suoraan sisältöön

Helsingin digitaalinen kaksonen ja kaupunkimallit

In English

Kaupungin digitaalinen kaksonen on virtuaalinen kokonaisuus kaupungin  ympäristöstä, toiminnasta ja muuttuvista tilanteista. Digitaalinen kaksonen on yhdistelmä tietoteknisiä palveluja, avointa dataa ja päivittyvää tietoa. 

Digitaalisen kaksosen avulla älykäs kaupunki tietää mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja koska tapahtuu. Sujuvampi ja toimivampi arki, tulevan ennakointi ja varautuminen poikkeustilanteisiin  ovat keskeisiä hyödyntämistapoja. Digitaalinen kaksonen mahdollistaa uusia kohdennettuja palveluja kaupunkilaisille, edistää kaupunkistrategian tavoitteita sekä tukee innovaatio- ja tutkimustoimintaa datan jakamisen kautta. 

Helsingin 3D- kaupunkimallit ovat yksi keskeinen osa digitaalista kaksosta. Kaupunkimallien voima osana digitaalista rakentuu tiedon yhdistelyn avulla. Simulaatiot ja analyysit kasvattavat ymmärrystä, jolloin  kaupungin toiminta sekä kehitystä ohjaava päätöksenteko perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon.

Digitaalisen kaksosen rakentaminen on pitkäjänteistä yhteistyötä kaupungin organisaatiossa. Uuden teknologian, kuten keinoälyn ja pelimoottorien, tuomat mahdollisuudet muokkaavat digitaalisen kaksosen teknistä kokonaisuutta ja hyödyntämisen mahdollisuuksia jatkuvasti. Kaupungin digitaalisen kaksonen, kuten myös todellinen kaupunki, ei ole koskaan valmis.

Yhteystiedot

helsinki3d (@) hel.fi


Katsele 3D-malleja

Hyödynnä malleja ja kehitä uusia palveluja28.03.2022 14:55

Loppuraportti Kalasataman digikaksosista

Kokeiluhankkeessa tuotettu loppuraportti sisältää laaja-alaisesti tietoa Kalasataman digitaalisista kaksosista.

Tiivistelmä Helsingin kaupunkimalleista

Tietopaketti kaupunkimalleista, niiden tuotannosta ja Helsingin 3D-historiasta.

Helsingin kaupunkimallit avoimena datana

Helsingin kaupunkimallit avoimena datana Helsinki Region Infosharessa.

Katsele kolmioverkkomallia

Katsele vuoden 2015 kesäistä Helsinkiä kolmioverkkomallissa ja käy paikoissa, joihin et muuten tulisi menneeksi.

Katsele kaupunkitietomallia

Kaupunkitietomallissa voit katsella paitsi rakennuksia ja niiden tietoja, myös maanpintamallia eli maaston muotoja.

Helsingin energia- ja ilmastoatlas

Energia- ja ilmastoatlas sisältää paljon rakennuskohtaista perustietoa, energia- ja korjaustietoja sekä veden, kaukolämmön ja sähkön kulutustietoja.