Koulutus

Varhaiskasvatuksessa lapsiperheillä on mahdollisuus valita lapsen päivähoitopaikan järjestäminen päiväkodissa, perhepäivähoidossa, kotona tai palveluiden vaihtelevana yhdistelynä. Kaupungin järjestämässä päivähoidossa oli vuoden 2016 lopussa 23 900 alle kouluikäistä lasta. Yksityisen hoidon tukea sai 3 250 lasta ja kotihoidon tuen piirissä oli vajaa 8 500 lasta.

Yli 120 000 opiskelijaa toisella ja korkea-asteella

Helsingissä on yhteensä 130 peruskoulua, joista 107 oli kaupungin kouluja. Helsingissä oli 48 700 oppilasta peruskoulussa, 15 900 lukio-opiskelijaa ja 43 400 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa vuoden 2015 syksyllä. Helsingin ammattikorkeakoulutuksessa oli 22 700 opiskelijaa ja yliopistokoulutuksessa 42 250 opiskelijaa.

Helsinkiläisistä 16–18-vuotiaista 88 prosenttia opiskeli tutkintoa toisella asteella. 62 prosenttia suoritti ylioppilastutkintoa ja 26 prosenttia ammatillista tutkintoa.  Korkea-asteella opiskeli 43 prosenttia helsinkiläisistä 20–24-vuotiaista. 18 prosenttia suoritti tutkintoa ammattikorkeakoulussa ja 25 prosenttia yliopistossa.

Naiset ovat miehiä koulutetumpia

Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista 81 prosenttia oli suorittanut jonkin tutkinnon peruskoulun jälkeen vuoden 2015 lopussa. Koko maassa osuus oli 83 prosenttia. Keskiasteen tutkinto, eli ylioppilastutkinto tai ammatillisen keskiasteen tutkinto, oli 32 prosentilla helsinkiläisistä. Korkea-asteen tutkinto oli 49 prosentilla. Helsinkiläisillä on koko maahan verrattuna enemmän korkea-asteen tutkintoja ja vähemmän keskiasteen tutkintoja.

Helsingissä naiset ovat suorittaneet miehiä useammin tutkintoja: 25–64-vuotiaista naisista 55 prosenttia oli suorittanut korkea-asteen tutkinnon ja 29 prosenttia keskiasteen tutkinnon. Miehillä korkea-asteen tutkinto oli 42 prosentilla ja keskiasteen tutkinto 35 prosentilla.

Julkaisuja:

Helsinki alueittain 2016.

Tilastoja 2017:4. Sanna Ranto: Korkea-asteen koulutus Helsingissä 

Tutkimuskatsauksia 2016:8. Seppo Montén: Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 11. Yhteenveto 

Tilastoja 2016:22. Sanna Ranto: Väestön koulutusrakenne Helsingissä

Tutkimuskatsauksia 2016:6. Seppo Montén: Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 10. Yleissivistävä koulutus

Tutkimuskatsauksia 2016:5. Seppo Montén: Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 9. Muu koulutus (suojeluala)

Tutkimuskatsauksia 2016:4. Seppo Montén: Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 8. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Tutkimuskatsauksia 2016:3. Seppo Montén: Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 7. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tutkimuskatsauksia 2016:2. Seppo Montén: Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 6. Luonnonvara- ja ympäristöala

Tilastoja 2016:7. Sanna Ranto: Koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työhön

Tutkimuskatsauksia 2015:10. Seppo Montén. Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 5. Tekniikan ja liikenteen ala 

Tutkimuskatsauksia 2015:7. Seppo Montén. Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 4. Luonnontieteiden ala

Tutkimuskatsauksia 2015:6. Seppo Montén. Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tutkimuskatsauksia 2015:5. Seppo Montén. Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 2. Kulttuuriala

Tutkimuskatsauksia 2015:4. Seppo Montén. Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 1. Humanistinen ja kasvatusala.

Tilastoja 2014:33. Vuonna 1987 syntyneiden helsinkiläisnuorten hyvinvointi.

Tilastoja 2014:18. Innovaatiotoiminta Helsingin seudulla.

Tutkimuksia 2013:1. Venla Bernelius: Eriytyvät kaupunkikoulut. Helsingin peruskoulujen oppilaspohjan erot, perheiden kouluvalinnat ja oppimistuloksiin liittyvät aluevaikutukset osana kaupungin eriytymiskehitystä.

Koulutuksen teema-artikkelit Kvartti-verkkolehdessä.

Kouluterveyskyselyn verkkosivut.JAA
27.03.2017 12:57