Suoraan sisältöön

Tutkimussarjat 2020

Helsingin kaupungin tekemä tutkimus on näkökulmiltaan monialaista ja sen kohteena ovat muun muassa väestö ja asuminen, elinolot, alue- ja kunnallistalous, hallinto sekä kansainvälistyminen ja kaupunkikulttuuri ja -ympäristö.

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 kaupunkitietoyksikön julkaisemat tutkimukset.

Julkaisut:

Kaupunkiluonnon seuranta  (Inkeri Vähä-Piikkiö) 
Julkaistu 10.12.2020. Tutkimuskatsauksia 2020:2. pdf, tiivistelmä

Maahanmuuttajien työllisyys- ja tulokehitys pääkaupunkiseudulla (Laura Ansala)
Julkaistu 9.12.2020. Tutkimuksia 2020:4. pdf, tiivistelmä, selattava julkaisu

Turvallista ja rauhallista – Helsingin turvallisuustutkimus 2018 (Vesa Keskinen, Eija Pyyhtiä & Petronella Lehtelä, toim. Nina Ahola)
Julkaistu 3.11.2020. Tutkimuksia 2020:3. pdf, tiivistelmä, selattava julkaisu

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveperusteisen rahoituksen kohdentaminen
Esimerkki myönteisen erityiskohtelun mallin laskemisesta
 (Mäki, Harjunen, Vilkama)
Julkaistu 13.10.2020. Työpapereita 2020:2. pdf, tiivistelmä, selattava julkaisu

Kuka jaksaa jatkaa töissä? 20 vuotta Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyden seurantatutkimusta (Tea Lallukka, Anne Kouvonen, Eero Lahelma & Ossi Rahkonen (toim.))
Julkaistu 10.9.2020. Tutkimuksia 2020:2. pdf, tiivistelmä, selattava julkaisu
Liite julkaisuun. Kuka jaksaa jatkaa töissä: toimenpiteitä Helsingissä

Kotoutuminen kaupungissa – kokonaiskuva ulkomaalaistaustaisista Helsingissä vuonna 2020 (Pasi Saukkonen)
Julkaistu 6.5.2020. Tutkimuksia 2020:1. pdf, tiivistelmä, selattava julkaisu
Sammandrag: Integrering i stan – helhetsbild av invånare med utländsk bakgrund i Helsingfors 2020
Summary: Getting integrated in the city – a comprehensive picture of residents with a foreign background in Helsinki in 2020

Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä (Vesa Keskinen, Jenni Väliniemi-Laurson, Jukka Hirvonen)
Julkaistu 1.4.2020. Työpapereita 2020:1. pdf, tiivistelmä

Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa – Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2019 (Nina Ahola)
Julkaistu 26.3.2020. Tutkimuskatsauksia 2020:1. pdf, tiivistelmä, selattava julkaisu
18.01.2021 12:20