Suoraan sisältöön

Tutkimussarjat 2019

Helsingin kaupungin tekemä tutkimus on näkökulmiltaan monialaista ja sen kohteena ovat muun muassa väestö ja asuminen, elinolot, alue- ja kunnallistalous, hallinto sekä kansainvälistyminen ja kaupunkikulttuuri ja -ympäristö.

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön julkaisemat tutkimukset.

Julkaisut:

Sukupuolivaikutusten arviointi Helsingin kaupungin palveluissa – tasa-arvohankkeen tuloksia (Mervi Patosalmi, Hanna Ahlgren-Leinvuo, Jukka Hirvonen)
Julkaistu 11.12.2019. Tutkimuksia 2019:1. pdf, tiivistelmäselattava julkaisu

Sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotointi Helsingin kaupungilla – tasa-arvohankkeen tuloksia (Mervi Patosalmi)
Julkaistu 11.12.2019. Tutkimuskatsauksia 2019:3. pdf, tiivistelmäselattava julkaisu

Koettu turvallisuus helsinkiläisillä asuinalueilla. Karttakyselyt kaupunkiuudistuksen lähtökohtina (Väliniemi-Laurson, Rönnberg)
Julkaistu 11.9.2019. Työpapereita 2019:3. pdf, tiivistelmäselattava julkaisu

Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä (Laura Ansala)
Julkaistu 20.6.2019. Tutkimuskatsauksia 2019:2. pdf, tiivistelmäselattava julkaisu

Suomalaiset tytäryhtiöt Virossa — Kyselytutkimus monikansallisten yritysten investointimotiiveista (Tamás Lahdelma) 
Julkaistu 27.5.2019. Tutkimuskatsauksia 2019:1. pdf, tiivistelmäselattava julkaisu

Myllypuron palveluiden ja elinkeinojen seuranta (Henna Hovi)
Julkaistu 24.6.2019. Työpapereita 2019:2. pdf, tiivistelmä

Job-switching patterns in knowledge-intensive industries within the Helsinki-Uusimaa Region (Tamás Lahdelma)
Julkaistu 24.6.2019. Työpapereita 2019:1. pdf, tiivistelmä

Lisäksi julkaisuja ilmestyi myös seuraavissa sarjoissa:

Kvartti-lehti

Helsingin Seudun Suunnat01.04.2020 09:29