Suoraan sisältöön

Tutkimussarjat 2018

Helsingin kaupungin tekemä tutkimus on näkökulmiltaan monialaista ja sen kohteena ovat muun muassa väestö ja asuminen, elinolot, alue- ja kunnallistalous, hallinto sekä kansainvälistyminen ja kaupunkikulttuuri ja -ympäristö.

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 kaupunkitietoyksikön julkaisemat tutkimukset.

Julkaisut:

Ulkomaalaistaustaisten kotoutuminen Helsingissä vuonna 2016. Työllisyys, tulot ja asuminen (Pasi Saukkonen)
Julkaistu 18.12.2018. Tutkimuskatsauksia 2018:3, pdf, tutkimuksen pääkohdat pähkinänkuoressa, Issuu-julkaisu

Eroja ja yhtäläisyyksiä – ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen tietojen valossa (Pasi Saukkonen & Juho Peltonen)
Julkaistu 14.9.2018. Tutkimuskatsauksia 2018:2, pdf, tutkimuksen pääkohdat pähkinänkuoressa, Issuu-julkaisu

Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa: OECD:n raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen paikallistasolla (Pasi Saukkonen)
Julkaistu 27.8.2018. Työpapereita 2018:5, pdf

”En halua istua veronmaksajan harteilla, haluan olla veronmaksaja itse”. Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen (Anu Yijälä & Tiina Luoma)
Julkaistu 20.6.2018. Tutkimuksia 2018:2, pdf, tutkimuksen pääkohdat pähkinänkuoressa, Issuu-julkaisu.

Suurten kaupunkien vuoden 2017 tilinpäätöskooste (Pekka Valkama)
Julkaistu 9.5.2018. Työpapereita 2018:4, pdf 

Viherrakenne ja kaupunkisuunnittelu (Inkeri Vähä-Piikkiö toim.)
Julkaistu 3.5.2018. Tutkimuskatsauksia 2018:1, pdf, Issuu-julkaisu.

Helsinkiläisten koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Katsaus tilastoihin ja tilastoinnin haasteisiin (Marianne Laalo & Netta Mäki)
Julkaistu 2.3.2018. Työpapereita 2018:3, pdf

Ympäristöasenteet ja kaupunkikehitys Helsingissä ja Vantaalla (Jukka Hirvonen & Maaria Vanhatalo)
Julkaistu 2.2.2018. Tutkimuksia 2018:1, pdf, tutkimuksen pääkohdat pähkinänkuoressa, Issuu-julkaisu.

Metro investment and the housing market anticipation effect (Oskari Harjunen)
Julkaistu 25.1.2018. Työpapereita 2018:2, pdf

Suurten kaupunkien vuoden 2018 talousarviokooste (Pekka Valkama)
Julkaistu 23.1.2018. Työpapereita 2018:1, pdf

Lisäksi julkaisuja ilmestyi myös seuraavissa sarjoissa:

Kvartti-lehti

Helsingin Seudun Suunnat01.04.2020 09:13