Suoraan sisältöön

Tutkimussarjat 2016

Tietokeskuksen tutkimus on näkökulmiltaan monialaista ja sen kohteena ovat muun muassa väestö ja asuminen, elinolot, alue- ja kunnallistalous, hallinto sekä kansainvälistyminen ja kaupunkikulttuuri ja -ympäristö.

Julkaisut 2016:

Palvelusetelit ja eriarvoisuus (Pekka Borg)
Julkaistu 14.12.2016. Tutkimuksia 2016:7, julkaisu

Toimipaikkojen läheisyys ja työvoimavirtojen verkostot pääkaupunkiseudulla (Tamás Lahdelma & Seppo Laakso)
Julkaistu 8.12.2016. Tutkimuksia 2016:6, julkaisu

Katsaus demokratiaa ja osallisuutta käsittelevän keskustelun nykytilaan (Anna Idström)
Julkaistu 2.12.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:13, julkaisu

Maahanmuuttajien kotoutuminen Helsingissä. Työllisyys, tulot ja asuminen (Pasi Saukkonen)
Julkaistu 1.12.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:12, julkaisu

Helsingin menestyminen kansainvälisissä vertailuissa. Mitä näistä vertailuista olisi syytä tietää? (Anna Idström)
Julkaistu 11.11.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:11, julkaisu

Kuolleisuus Helsingissä ja muualla Suomessa (Netta Mäki & Pekka Martikainen)
Julkaistu 8.11.2016. Tutkimuksia 2016:5, julkaisu

Uuteen kotiin läheltä. Paikallisuus asunnonvaihdossa Helsingin uusilla asuinalueilla (Jenni Väliniemi-Laurson & Faris Alsuhail)
Julkaistu 3.11.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:10, julkaisu

Nuorten hyvinvointikertomus. 15–29-vuotiaiden helsinkiläisnuorten hyvinvointi 2016
Julkaistu 2.11.2016, selailtava julkaisu ja pdf

Helsinkiläisten lapsiperheiden koettu hyvinvointi (Johanna Malander)
Julkaistu 14.10.2016. Työpapereita 2016:4, pdf

Kunnalliset yritystuet ja seudullinen elinkeinopolitiikka (Henri Laukkanen & Henrik Lönnqvist)
Julkaistu 11.8.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:9, julkaisu

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 11. Yhteenveto (Seppo Montén)
Julkaistu 9.8.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:8, julkaisu

Tietoa Stadista - Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma 2016-2018. Hankesuunnitelma 2016 (Helsingin kaupungin tietokeskus)
Julkaistu 5.8.2016. Muistioita 2016:1, julkaisu

Tietoa Stadista - Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma 2016-2018 (Helsingin kaupungin tietokeskus)
Julkaistu 20.6.2016. Muistioita 2016:2, julkaisu

Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kotoutuminen Suomeen (Tuuli Anna Mähönen & Anu Yijälä)
Julkaistu 7.6.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:7, julkaisu

Välttelyä vai vetovoimaa? Asuinympäristön vaikutus asuinalueilla viihtymiseen ja muuttopäätöksiin pääkaupunkiseudulla (Katja Vilkama & Susanna Ahola & Mari Vaattovaara)
Julkaistu 24.5.2016. Tutkimuksia 2016:4, julkaisu

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 10. Yleissivistävä koulutus (Seppo Montén)
Julkaistu 18.5.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:6, julkaisu

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 9. Muu koulutus (suojeluala) (Seppo Montén)
Julkaistu 29.4.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:5, julkaisu

Yksin kaupungissa (Toim. Jenni Väliniemi-Laurson, Pekka Borg, Vesa Keskinen)
Julkaistu 25.4.2016, pdf-julkaisu, selailtava julkaisu, tiivistelmä

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 8. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala (Seppo Montén)
Julkaistu 20.4.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:4, julkaisu

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 7. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (Seppo Montén)
Julkaistu 18.4.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:3, julkaisu

Agglomeration factors in finnish urban regions (Ilkka Susiluoto)
Julkaistu 14.4.2016. Tutkimuksia 2016:3, julkaisu

Koulutuksesta työmarkkinoille. Osa 6. Luonnonvara- ja ympäristöala (Seppo Montén)
Julkaistu 6.4.2016. Tutkimuskatsauksia 2016:2, julkaisu

Toimeentulotuki  urapolun umpikuja vai ponnahduslauta taloudelliseen hyvinvointiin? Pitkittäistarkastelu helsinkiläisten maahanmuuttajien tukitarpeeseen ja siitä irtautumiseen vuosina 2006–2011 (Anu Yijälä)
Julkaistu 17.3.2016. Tutkimuksia 2016:2, julkaisu

Suurien seutukuntien talouskehitys 20002013 (Ilkka Susiluoto)
Julkaistu 2.3.2016. Tutkimuksia 2016:1, julkaisu

Green clientele effects in the Helsinki Metropolitan are housing market (Franzt Fuerst, Elias, Oikarinen, Oskari Harjunen)
Julkaistu 2.2.2016. Työpapereita 2016:3, pdf

Helsingin historiaa numeroina kolmelta vuosisadalta Opas Helsingin seudun aluesarjat –tilastotietokannan pitkien aikasarjojen käyttöön (Marjukka Vartiainen)
Julkaistu 12.1.2016. Työpapereita 2016:1, pdf

Katsaus naapurustovaikutusmekanismeihin Löytyykö teoriajäsennyksille empiiristä tukea? (Henri Laukkanen)
Julkaistu 8.1.2016. Työpapereita 2016:2, pdf

Lisäksi julkaisuja ilmestyy seuraavissa sarjoissa:

Kvartti-lehti

Helsingin Seudun Suunnat05.12.2019 22:10