Suoraan sisältöön

Tutkimusluvat

Helsingin kaupunki tutkimuksen tai lopputyön aiheena

Onko mielessäsi tutkimusidea tai lopputyöaihe, joka liittyy Helsingin kaupunkiin? Haluaisitko käyttää kaupungin tietoaineistoja? Tältä sivulta löydät parhaat vinkit siihen, miten edetä tutkimustyösi kanssa.

Ensimmäinen vinkki: kaupungilta löytyy paljon julkisia ja avoimesti saatavilla olevia aineistoja, joita voit hyödyntää tutkimuksessasi:

Kannattaakin selvittää, onko tutkimuksesi toteutettavissa ilman uutta aineistonkeruuta, kuten haastatteluita tai tutkittavien seurantaa. Vaikka oman aineiston keruu on monesti hyvin palkitsevaa ja mielenkiintoista, on hyvä muistaa, että haastattelututkimukset voivat viedä paljon työaikaa sekä sinulta että haastateltavilta (esimerkiksi päiväkodeissa työntekijöiltä lapsiryhmässä).

Toinen vinkki: Mikäli päädyt uuden aineiston keruuseen, olethan yhteydessä siihen kaupungin toimipisteeseen (esim. päiväkoti, palveluyksikkö tai muu vastaava), jota tutkimuksesi koskee. Näin varmistat, että sinulla on tutkimussisältöösi liittyvä yhteyshenkilö heti alusta lähtien siellä, missä tutkimuksesi toteutetaan. Helsingin kaupungin apu tutkimuksissa ja lopputöissä liittyy pääasiassa aineistojen luovutukseen ja tutkimusluvan myöntämiseen. Muissa kysymyksissä ja tutkimuksesi ohjauksessa sinua auttaa oma taustaorganisaatiosi.

Kolmas vinkki: Kun tutkimuksessa hyödynnetään Helsingin kaupungin aineistoja tai jos tutkimuksessa tehdään haastatteluita, tarvitaan tutkimukseen tekoon pääsääntöisesti tutkimuslupa. Tarkistathan toimialakohtaisista (ks. toimiala-listaus alla) tutkimuslupaohjeista tarkemmat ohjeet asiasta. Joissakin tapauksissa on myös mahdollista sopia tutkimuksesta toimeksiantosopimuksella tai muulla hankinta-  tai yhteistyösopimuksella. Jos tutkimuslupa vaaditaan, varaathan lupahakemuksen käsittelyyn aikaa 4–6 viikkoa. Ajoittain tutkimuslupakäsittelyssä on ruuhkaa ja lakisääteisten asioiden hoitaminen vie aikaa, mutta pyrimme olemaan mahdollisimman ripeitä.

Neljäs vinkki: Muistathan aina, että tutkimuslupahakemus toimitetaan allekirjoitettuna ja liitteineen kirjaamoon helsinki.kirjaamo[a]hel.fi. Lisätietoja suojatusta sähköpostista kirjaamon sivuilta. Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä ja poiketaan rekisteröidyn oikeuksista, tutkimuksesta tulee tehdä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

Lisätietoa tutkimusluvista ja tutkimuslupakäytännöistä löytyy kaupungin toimialojen tutkimuslupasivuilta:

Jos et tiedä, mihin toimialaan tutkimuksesi liittyy tai aiheesi liittyy useampaan toimialaan, voit olla yhteydessä kaupunginkanslian tutkimuslupa-asiantuntijoihin.

Onnea ja menestystä tutkimuksen tekemiseen!

Ps. Muistathan lähettää valmiista tutkimuksestasi tiedon kaupungin yhteyshenkilöllesi. Olemme kiinnostuneita jokaisesta tutkimustuloksesta ja johtopäätöksestä, jotka liittyvät Helsingin kaupunkiin.29.09.2022 11:01