Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2020 on jaettu

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä 12.6.2020 tutkimusapurahoja yhdelletoista kaupunkitutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa.

Kaupungin tutkimusapurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, toteutettavuus ja tutkimusaiheen merkitys Helsingin kaupungille.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille:

Pharmacist, MSc Allaouat Sara
Air pollution, depression and dementia

YTM Heinonen Anna
Läheissuhteet suomalaisissa kommuuneissa

PM Högström Jenny
Elevers aktörskap i nordiska digitalt rika klassrum

YTM Lahdelma Tamás
Paikalliset työvoimavirtojen verkostot ja yritysten tuottavuus

FM Neuvonen Jenni
Stadin slangin bamlaajat – Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lopulta 1950-Iuvulle

VTM Niitamo Annaliina
Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa kehittämisessä

FM Pankakoski Kaisa
Kolmikielisten lasten kotikielten kehitykseen vaikuttavat tekijät ja perheiden näkökulmat Helsingissä ja Cardiffissa

VTM Pasanen Kaisa
Moniammatillisten tietokäytäntöjen muodostuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä 

YTM Syrjälä Jenna
Tuleeko asunnoton autetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä? Etnografinen tutkimus asunnottomien tilapäisen asumisen palvelusta

ELL Valtonen Elli
Lemmikkieläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

PM Westerback Frida
Möjlighetshorisonter, välfärd och dissonanser – NEET-ungas subjektiva etableringsmöjligheter  och Iivschanser 


Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi.12.06.2020 10:38