Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat kymmenelle hankkeelle

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä 12.6.2019 tutkimusapurahoja kymmenelle kaupunkitutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa.

Kaupungin tutkimusapurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on pidetty tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä Helsingin kaupungin kannalta.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille:

Lääketieteen lisensiaatti Ulla Aalto
Antikolinergisten lääkeaineiden käyttö, elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi helsinkiläisessä ympärivuorokautisen hoivan vanhusväestössä

Master of Engineering John Allen
Localized nitrogen deposition by dogs in green spaces and its implications for ecosystem services and human health. A uniquely urban problem

Master of Social Sciences Marguerite Beattie
How do youth take up mental health- and awareness-promoting practices and sustain them? Process evaluation of a Finnish cluster-randomized comparative effectiveness trial ”Healthy Learning Mind”

Valtiotieteiden maisteri Malin Fransberg
Helsinkiläinen graffitikulttuuri - Sukupuolen ja kontrollin merkitykset post-nollatoleranssissa

Kasvatustieteen maisteri Tiina Halttunen
Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologia opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa

Filosofian maisteri Joel Jalkanen
Kaupunkiluonnon monimuotoisuusarvojen sijoittuminen ja saavutettavuus pääkaupunkiseudulla— kaupunkiseudun viherrakenteen Zonation-analyysi

Valtiotieteiden maisteri Aino Kalmbach
Lapsuusympäristön pitkäaikaisvaikutukset

Filosofian maisteri Nuppu Koivisto
Helsinkiläisen Sahlman-Silbermanin muusikkoperheen transnationaalinen musiikkitoiminta 1900-luvun alkupuolella

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Sanna-Liisa Liikanen
Lapsiperheet aikuissosiaalityössä. Asiakkuuspolkujen, luottamuksen ja osallisuuden tarkastelua

Filosofian maisteri Tuomas Väisänen
Understanding people and places through big data: GIS and automatic information extraction for urban knowledge

 

Lisätiedot:
tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, s-posti: katja.vilkama(at)hel.fi
JAA
12.06.2019 15:29