Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2021

Helsingin kaupunki jakoi Helsinki-päivänä 12.6.2021 tutkimusapurahoja kymmenelle tutkimushankkeelle, yhteensä 73 000 euroa.

Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on pidetty tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua, toteutettavuutta ja tutkimusaiheen merkitystä Helsingin kaupungin kannalta.

Helsingin kaupungin tutkimusapuraha myönnettiin seuraaville hakijoille ja tutkimusaiheille:

MSc Amiri Ali, Aalto yliopisto
The third wave of building construction materials – evaluating the impact of wooden buildings on the City of Helsinki

VTM Kohtamäki Ilari, Helsingin yliopisto
Työn irtoaminen paikallisuudesta – pandemia ja kulttuurin murros hybridikaupungissa

Arkkitehti Meriläinen Sanna, Aalto yliopisto
Hyvää asumista? Asuntojen tilaratkaisujen muutokset urbaanissa suomalaisessa asuntorakentamisessa vuosina 2000–2019

MSc Urban Design Motalaei Najmeh, Aalto yliopisto
The Effects of Public Art on the Quality of Contemporary Urban Spaces from a Multicultural Perspective in Helsinki

VTM Mäkinen Viivi, Helsingin yliopisto
Nuorten myönteisten ulkoryhmäasenteiden tukeminen välilliseen kontaktiin perustuvien kouluinterventioiden avulla

FM Oittinen Riikka, Helsingin yliopisto
Oppilaiden eriytyvät todellisuudet – etnografinen väitöskirjatutkimus kaupunkikoulun oppilaiden arkitodellisuuksien eriytymisestä segregaatioulottuvuuksien tasolla

PsM, LitM Puolamäki Melina, Helsingin yliopisto
Motivating the change: A phased intervention research to promote professionals’ motivational style in physical activity and sport promotion

FM Sinisalo Riina, Helsingin yliopisto
Muslimius kaupunkitilassa – miten eletty uskonto kohtaa kaupunkisuunnittelun

LT Siren Reijo, Helsingin yliopisto
40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 0–15 vuoden seurannan aikana

Yksi tutkimusapurahan saaja ei toivonut nimeään julkisuuteen.

Lisätietoja tutkimusapurahoista: tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja toimistosihteeri Minna Pitkäniemi, puh. 09 310 36298. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi.20.06.2021 21:46