Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat ovat haettavana

Apuraha on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita. Jaossa on yhteensä 73 000 euroa.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:
- kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset,
- kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset,
- kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
- helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri tai
- kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä.

Hakemukset toimitetaan tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen
4.3.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13. 
Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi.

Lisätietoja antavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja tutkija Vesa Keskinen, puh. 09 310 36296. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@hel.fi.

Hakemuksia säilytetään Helsingin kaupungin kaupunginkanslian asian- ja asiakirjahallinnan rekisterissä (rekisteriseloste)

Tietoa Helsingin kaupungin tietosuojasta www.hel.fi/tietosuoja.

Hakemuslomake suomeksi, doc

Hakemuslomake suomeksi, pdf

Ansökningsblankett på svenska, doc

Ansökningsblankett på svenska, pdf

Application form in english, doc

Application form in english, pdfJAA
31.01.2020 10:19