Suoraan sisältöön

Opinnäytepalkinnot

Helsinki myöntää vuosittain palkintoja ansiokkaille pro gradu -tutkielmille ja vastaaville ylempään korkeakoulututkintoon tähtääville opinnäytteille. Palkintoja on jaettu vuodesta 1992 lähtien, ja ne ovat olleet suuruudeltaan 400–650 euroa. Jaettava kokonaissumma on 4000€.
Palkinnon voi saada tutkielma, jonka aiheena on Helsinki, helsinkiläiset tai kaupungin oma palvelutoiminta, kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole.
Alkusyksystä pyysimme korkeakoulujen tiedekunnilta ja laitoksilta ehdotuksia edellisen lukuvuoden aikana valmistuneista kriteerit täyttävistä opinnäytteistä. Hakuajan päättymiseen mennessä ehdotuksia saatiin 26.
Palkinnot jaetaan joulukuussa.

Tiedusteluihin opinnäytepalkinnoista vastaavat tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396 ja toimistosihteeri Minna Pitkäniemi, puh. 09 310 36298, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@hel.fi.14.10.2020 12:57