Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin opinnäytepalkinnot

Helsingin kaupunki jakoi 17.12.2021 tunnustuspalkinnot kymmenelle erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle.  Opinnäytepalkintoja on myönnetty vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille, 400€ kullekin:

Eva Granholm: "Vill du ha lite kakao?": en studie om unga omsorgsgivares skolvardag, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Lauri Grünthal: Musiikki ja monialainen oppiminen. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia monialaisesta oppimiskokonaisuudesta ja musiikin oppimisesta sen osana, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

Felix Hallikainen: Helsingin seudun lasten ja nuorten liikkumistavat arkipäivän matkoilla, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Nele Korhonen: Simple lifestyles in urban milieus: A qualitative study of voluntary simplicity in a city, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Merilla Laitinen: Lasten työssäkäynti Helsingissä 1900–1920, historian maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

Helena Laukkoski: Oopperatalohanke Helsingin Sanomissa 1964-1987: julkisen keskustelun kehitys ja suhde Suomen kulttuuripolitiikkaan, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jarrod Luxton: Prioritisation of Nature-based Solutions in Urban Catchments, vesi- ja ympäristötekniikka, Aalto-yliopisto

Jasmiina Myllys: Airbnb:n mahdolliset vaikutukset Helsingin vuokra-asuntomarkkinoihin: vuokra-aukkoteorian näkökulma, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Mathew Page: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residential segregation in the Helsinki Metropolitan Area, maantieteen maisteriohjelma, Helsingin yliopisto

Jenni Passoja: ”Se menee niin laajalle se työ, mitä me tehään, et se on niitten nuorten elämää…” Tarkastelussa kunnallinen nuorisotyö diskursiivisena käytäntönä, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Tiedusteluihin opinnäytetyöpalkinnoista vastaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, puh. 09 310 78396, sähköpostitse etunimi.sukunimi@hel.fi

17.12.2021 11:33