Suoraan sisältöön

Tietopalvelu ja kirjasto

Kaupunkitiedon kirjasto on Helsinkiin liittyvien tilastojen ja tutkimusten erikoiskirjasto ja tietopalvelu.

Kirjaston keskeisenä kokoelmana on kaupungin eri virastoissa tehdyt julkaisut. Kokoelmissa on lisäksi valtakunnallisia tilastoja, tilastojulkaisuja Euroopan kaupungeista sekä kaupunkitutkimukseen liittyviä julkaisuja. Olennainen osa kirjaston toimintaa on Helsinkiä koskevien tilastojen tietopalvelu. Lyhyen Helsinki-tilastoja koskevan tietopyynnön voi lähettää palautelomakkeella.

Julkaisut ovat kaikkien lainattavissa (aukiolo sopimuksen mukaan). Kaukolainoja lähetetään omista kokoelmista muille kirjastoille.

Kirjaston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. krs, Ympyrätalo, Hakaniemi
Postiosoite: PL 550, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 09 310 43297 
Sähköpostiosoite: kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi
Aukioloajat: vain etukäteen sovittaessa, ks. yhteystiedot yllä.  19.09.2022 13:58