Suoraan sisältöön

Tietopalvelu ja kirjasto

Kirjasto on kaikille avoin Helsinkiin liittyvien tilastojen ja tutkimusten erikoiskirjasto ja tietopalvelu.

Kirjaston keskeisenä kokoelmana on kaupungin eri virastoissa tehdyt julkaisut. Kokoelmissa on lisäksi valtakunnallisia tilastoja, tilastojulkaisuja Euroopan kaupungeista sekä kaupunkitutkimukseen liittyviä julkaisuja. Olennainen osa kirjaston toimintaa on Helsinkiä koskevien tilastojen tietopalvelu. Lyhyen Helsinki-tilastoja koskevan tietopyynnön voi lähettää palautelomakkeella.

Julkaisut ovat kaikkien lainattavissa. Kaukolainoja lähetetään omista kokoelmista muille kirjastoille.

Kirjaston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 18–20 A, 5. krs, Ympyrätalo, Hakaniemi
Postiosoite: PL 550, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 09 310 36377
Sähköpostiosoite: kaupunkitieto.kirjasto(at)hel.fi
Aukioloajat: ma-pe 9.00–16.00. 

Kaupunkitiedon kirjaston tilat ovat koronapandemian johdosta avoinna yleisölle vain etukäteen sovittaessa (ks. yhteystiedot edellä). Kirjasto ja tietopalvelu palvelevat normaaliin tapaan sähköpostitse ja puhelimitse.02.03.2022 16:22