Suoraan sisältöön

Tietokannat

Kaupunkitietoyksikön ylläpitämiä tilastotietoja löytyy seuraavissa tietokannoissa: 

Helsingin seudun aluesarjat

Tietokanta sisältää tilastollisia aikasarjoja Helsingistä alueittain. Tietoja on myös Espoon ja Vantaan tilastoalueista sekä Helsingin seudusta ja Uudeltamaalta.

Helsinkiläisten hyvinvoinnin tietokanta

Tietokanta sisältää tietoja helsinkiläisten hyvinvoinnista. Hyvinvointitilastot ja -indikaattorit ovat jaettu eri väestöryhmätarkasteluihin. Tällä hetkellä tietokannassa on valmiina nuorten hyvinvoinnin indikaattorit ja lasten hyvinvoinnin indikaattoreita rakennetaan.

Nordstat-tietokanta

Tietokanta liittyy Helsingin seudun aluesarjoihin ja sisältää tilastoja Pohjoismaiden suurkaupungeista ja kaupunkiseuduista. 

Kirjaston kokoelmatietokanta

Tietokanta sisältää tietoja sekä tietokeskuksen kirjaston että kaupunginarkiston käsikirjaston kokoelmissa olevista julkaisuista. Kokoelmatietokannan avulla voidaan hakea julkaisuja muun muassa aihepiirin, tekijän tai julkaisuvuoden mukaan. Tietokanta sisältää myös suorat linkit sähköisinä ilmestyneisiin tietokeskuksen julkaisuihin.

Helsinki-tilastoihin liittyvä tietopalvelu

Kaupunkitietoyksikön asiantuntijat antavat myös Helsinki-tilastoihin liittyvää tietopalvelua. Lyhyet tietopyynnöt voi lähettää sähköisesti Helsingin kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Helsinki Region Infoshare -palvelu

Palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. 13.01.2021 11:28