Suoraan sisältöön

Julkaisut

Tälle sivulle kootaan kaikki kaupunkitietoyksikön julkaisemat tilasto- ja tutkimusjulkaisut ilmestymisajan mukaan. Julkaisusarjoja on yhteensä viisi: tilastoja, tutkimuksia, tutkimuskatsauksia, työpapereita ja muistioita. Lisäksi yksikkö  julkaisee Kvartti-verkkolehteä ja Helsingin Seudun Suunnat -verkkosivustoa. Kvartti painottuu Helsinkiä käsitteleviin tutkimusartikkeleihin ja Helsingin Seudun Suunnat seudulliseen indikaattoritietoon. Myös niiden julkaisut ovat tässä listassa mukana.

Aiempina vuosina tuotetut julkaisut löydät linkkien takaa tämän listan alta ilmestymisvuotensa perusteella jaoteltuna.

Julkaisut vuonna 2023:

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2022/2023 (pdf) (Hanna Kaleva, Sanna Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 21.2.2023. Tilastoja 2023:1.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2021/2022 ja väestönmuutokset vuonna 2021 (pdf) (Netta Mäki ja Harri Sinkko)
Tiivistelmä
Liitetaulukot
Julkaistu 10.1.2023. Tilastoja 2022:7.

Julkaisut vuonna 2022:

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2022 (pdf)
Julkaistu 19.12.2022.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot vuonna 2020 (pdf) (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.12.2022. Tutkimuksia 2022:3.

Helsinkiläisnuorten hyvinvoinnin ulottuvuudet – perhetaustan ja kasvuympäristön yhteydet koettuun hyvinvointiin (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.12.2022. Tutkimuksia 2022:2.

Helsingin kaupunki ja korona – toimintakertomus pandemiavuosista 2020–2022 (pdf) (Sirkku Järvelä)
Tiivistelmä
Julkaistu 29.11.2022. Muistioita 2022:1.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2021–2060 – Ennuste alueittain 2021–2036 (pdf) (Harri Sinkko)
Tiivistelmä
Julkaistu 24.11.2022. Tilastoja 2022:6.

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2021 lopussa (pdf) (Minna Salorinne)
Tiivistelmä
Julkaistu 23.8.2022. Tilastoja 2022:5.

Auttavatko siirrot lajien kadon estämisessä? Koehankkeet, kokoelmat ja Korkeasaari etäsuojelussa (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.6.2022. Työpapereita 2022:1.

Nuorten koulutus Helsingissä – polku peruskoulusta eteenpäin vuosina 2020–2021 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.6.2022. Tilastoja 2022:4.

Tilastotietoja Helsingistä 2022 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Helsingfors i siffror 2022 (pdf)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Helsinki facts and figures (pdf)
Julkaistu 15.6.2022. Erityisjulkaisu.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2021(pdf) (Jasmin Bayar)
Tiivistelmä
Julkaistu 14.6.2022. Tilastoja 2022:3.

Kriisejä ja kohoavien kustannus­ten aikaa – Talouden kehitys
ja näkymät Helsingissä 2021–2022 (pdf) (Henri Mikkola, Arttu Vainio, Eero Aalto, Minna Salorinne, Pekka Mustonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.6.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:4.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvointi ja terveys. Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn 2021 tuloksia (pdf).
(Hanna Ahlgren-Leinvuo & Jenni Erjansola & Minna Joensuu & Netta Mäki & Minna Mänty & Ari-Pekka Sihvonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.4.2022. Tutkimuksia 2022:1.

Omaa stadia kehittämässä – Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2021
(pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.4.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:3.

Helsingin väestönkasvu hidastui vuonna 2021
Julkaistu 7.4.2022.

Statistical Yearbook of Helsinki 2021 (pdf)
Julkaistu 31.3.2022.

Maakunnista hyvinvointialueiksi – Arvio sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen rahoitusmallista ja palvelutarpeen vakioinnista (pdf) (Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 14.3.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:2.

Helsinki Biennaalin vaikuttavuustutkimus 2021 (pdf) (Heidi Taskinen (toim.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen)
Impact Study of the Helsinki Biennial 2021 (pdf) (Heidi Taskinen (ed.) & Kiira Kivisaari & Sara Kuusi & Pekka Mustonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 9.3.2022. Tutkimuskatsauksia 2022:1.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2021/2022
(Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen) (pdf)
Tiivistelmä
Julkaistu 7.2.2022. Tilastoja 2022:2.

Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2020 (pdf). (Reetta Marttinen)
Tiivistelmä
Julkaistu 20.1.2022. Tilastoja 2022:1

Julkaisut vuonna 2021:

Helsingin väestönkasvu hidastui vuonna 2021

Helsingin tilastollinen vuosikirja (pdf)
Julkaistu 22.12.2021

Kouluterveyskysely 2021 – katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen Helsingissä (pdf) (Suvi Määttä)
Tiivistelmä
Sammanfattning
Julkaistu 26.10.2021. Tilastoja 2021:12

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2020/2021 ja väestönmuutokset vuonna 2020 (pdf) (Harri Sinkko, Netta Mäki)
Tiivistelmä
Liitetaulukot
Julkaistu 21.10.2021. Tilastoja 2021:13

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020–2060 – Ennuste alueittain 2020–2036 (pdf) (Harri Sinkko, Pekka Vuori)
Tiivistelmä
Julkaistu 24.9.2021. Tilastoja 2021:11

Ekologinen kompensaatio (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.9.2021. Työpapereita 2021:2

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2019 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 13.9.2021. Tilastoja: 2021:10.

Vuoden 2021 kuntavaalit Helsingissä (pdf). (Jenni Erjansola, Pasi Saukkonen, Ilkka Niemi & Saku Saarimaa)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.9.2021. Tilastoja 2021:9.

Lasten ja nuorten harrastamisen esteet ja kannustimet sekä vaikutukset elämänlaatuun.
Tiedollisia elementtejä Helsingin harrastamisen mallin tueksi (pdf) (Jaana Lähteenmaa)
Julkaistu 6.9.2021. Työpapereita 2021:1.

Helsinkiin muuttavien valikoituminen (pdf) (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.6.2021. Tutkimuksia 2021:5.

Osaaminen ja innovaatiotoiminta Helsingin seudulla (pdf) (Hanna Ahtiainen, Eyüp Yilmaz & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.6.2021. Tilastoja 2021:8

Tilastotietoja Helsingistä 2021 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsingfors i siffror 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsinki facts and figures 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Kynnyksellä? – Tutkimus tuetusta vuokrakannasta ja asukkaiden kokemuksista (pdf) (Teemu Kemppainen & Matti Kortteinen & Jukka Hirvonen & Juho Kiuru)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.6.2021. Tutkimuksia 2021:4.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2020 (pdf) (Jenni Väliniemi-Laurson)
Tiivistelmä
Rakentamisen ydintiedot vuodelta 2020 ja viiden edellisen vuoden keskiarvotiedot (Excel-taulukko)
Julkaistu 28.5.2021. Tilastoja 2021:7.

Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 26.5.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:2.

Ammattilaiset ja koronakriisi Helsingissä: neljä esimerkkiä (pdf). (Laura Ansala)
Julkaistu 26.5.2021. Tilastoja 2021:6.

Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa (pdf) (Tuija Mustajärvi, Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Tiivistelmä
Julkaistu 25.5.2021. Tilastoja 2021:5

Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus (pdf). (Anni Jäntti, Arto Haveri & Pasi-Heikki Rannisto (toim.))
Tiivistelmä
Julkaistu 20.5.2021. Tutkimuksia 2021:3.

Digitalisaation huipulla – ja reunalla. Verkkopalvelujen käyttö ja digi-syrjäytyminen Helsingissä ja Suomessa (pdf) (Nina Ahola, Jukka Hirvonen)
TiivistelmäJulkaistu 16.4.2021. Tutkimuksia 2021:2.

Statistical Yearbook of Helsinki 2020
Julkaistu 11.4.2021.

Helsinkiläisten muuttopäätökset, työllisyys ja työtulot työpaikan menetyksen jälkeen (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.3.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:1.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot (pdf). (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.3.2021. Tutkimuksia 2021:1.

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)
Julkaistu 8.3.2021.

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2019 (pdf). (Netta Mäki)
Tiivistelmä
Julkaistu 2.3.2021. Tilastoja 2021:4.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2020/2021 (pdf). (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.2.2021. Tilastoja 2021:3

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä (pdf). (Hanna Ahtiainen, Netta Mäki, Suvi Määttä, Pasi Saukkonen ja Anu Yijälä)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.2.2021. Tutkimuksia 2020:5.

Nuorten koulutus Helsingissä - siirtymä peruskoulusta eteenpäin (pdf). (Hanna Ahtiainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 3.2.2021. Tilastoja 2021:2.

Stadin HYTEbarometri - Hyvinvointikertomus 2018–2021 (pdf). (Stina Högnabba, Suvi Määttä)
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020 (pdf). (Stina Högnabba)
Julkaistu 28.1.2021. Tilastoja 2021:1

21.02.2023 14:12