Suoraan sisältöön

Julkaisut

Tälle sivulle kootaan kaikki kaupunkitietoyksikön julkaisemat tilasto- ja tutkimusjulkaisut ilmestymisajan mukaan. Julkaisusarjoja on yhteensä neljä: tilastoja, tutkimuksia, tutkimuskatsauksia ja työpapereita. Lisäksi yksikkö  julkaisee Kvartti-verkkolehteä ja Helsingin Seudun Suunnat -verkkosivustoa. Kvartti painottuu Helsinkiä käsitteleviin tutkimusartikkeleihin ja Helsingin Seudun Suunnat seudulliseen indikaattoritietoon. Myös niiden julkaisut ovat tässä listassa mukana.

Aiempina vuosina tuotetut julkaisut löydät linkkien takaa tämän listan alta ilmestymisvuotensa perusteella jaoteltuna.

Julkaisut vuonna 2021:

Väestön koulutusrakenne Helsingissä vuonna 2019 (pdf) (Jenni Erjansola)
Tiivistelmä
Julkaistu 13.9.2021. Tilastoja: 2021:10.

Vuoden 2021 kuntavaalit Helsingissä (pdf). (Jenni Erjansola, Pasi Saukkonen, Ilkka Niemi & Saku Saarimaa)
Tiivistelmä
Julkaistu 8.9.2021. Tilastoja 2021:9.

Lasten ja nuorten harrastamisen esteet ja kannustimet sekä vaikutukset elämänlaatuun.
Tiedollisia elementtejä Helsingin harrastamisen mallin tueksi (pdf) (Jaana Lähteenmaa)
Julkaistu 6.9.2021. Työpapereita 2021:1.

Helsinkiin muuttavien valikoituminen (pdf) (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 15.6.2021. Tutkimuksia 2021:5.

Osaaminen ja innovaatiotoiminta Helsingin seudulla (pdf) (Hanna Ahtiainen, Eyüp Yilmaz & Eero Aalto)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.6.2021. Tilastoja 2021:8

Tilastotietoja Helsingistä 2021 (pdf) (taskutilastot)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsingfors i siffror 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Helsinki facts and figures 2021 (pdf)
Julkaistu 9.6.2021. Erityisjulkaisu

Kynnyksellä? – Tutkimus tuetusta vuokrakannasta ja asukkaiden kokemuksista (pdf) (Teemu Kemppainen & Matti Kortteinen & Jukka Hirvonen & Juho Kiuru)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.6.2021. Tutkimuksia 2021:4.

Rakentaminen Helsingissä - vuositilasto 2020 (pdf) (Jenni Väliniemi-Laurson)
Tiivistelmä
Rakentamisen ydintiedot vuodelta 2020 ja viiden edellisen vuoden keskiarvotiedot (Excel-taulukko)
Julkaistu 28.5.2021. Tilastoja 2021:7.

Ammattilaiset ja pendelöinti Helsingissä (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 26.5.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:2.

Ammattilaiset ja koronakriisi Helsingissä: neljä esimerkkiä (pdf). (Laura Ansala)
Julkaistu 26.5.2021. Tilastoja 2021:6.

Sukupuolten tasa-arvo Helsingissä – tilannekuva strategiamittareiden valossa (pdf) (Tuija Mustajärvi, Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Tiivistelmä
Julkaistu 25.5.2021. Tilastoja 2021:5

Tehokasta ja demokraattista kaupunkihallintaa? Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen akateeminen kokonaisarviointitutkimus (pdf). (Anni Jäntti, Arto Haveri & Pasi-Heikki Rannisto (toim.))
Tiivistelmä
Julkaistu 20.5.2021. Tutkimuksia 2021:3.

Digitalisaation huipulla – ja reunalla. Verkkopalvelujen käyttö ja digi-syrjäytyminen Helsingissä ja Suomessa (pdf) (Nina Ahola, Jukka Hirvonen)
TiivistelmäJulkaistu 16.4.2021. Tutkimuksia 2021:2.

Statistical Yearbook of Helsinki 2020
Julkaistu 11.4.2021.

Helsinkiläisten muuttopäätökset, työllisyys ja työtulot työpaikan menetyksen jälkeen (pdf). (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Julkaistu 11.3.2021. Tutkimuskatsauksia 2021:1.

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot (pdf). (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.3.2021. Tutkimuksia 2021:1.

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2020 (pdf)
Julkaistu 8.3.2021.

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit koko Helsingissä ja peruspiireittäin 2019 (pdf). (Netta Mäki)
Tiivistelmä
Julkaistu 2.3.2021. Tilastoja 2021:4.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2020/2021 (pdf). (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen)
Tiivistelmä
Julkaistu 17.2.2021. Tilastoja 2021:3

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä (pdf). (Hanna Ahtiainen, Netta Mäki, Suvi Määttä, Pasi Saukkonen ja Anu Yijälä)
Tiivistelmä
Julkaistu 4.2.2021. Tutkimuksia 2020:5.

Nuorten koulutus Helsingissä - siirtymä peruskoulusta eteenpäin (pdf). (Hanna Ahtiainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 3.2.2021. Tilastoja 2021:2.

Stadin HYTEbarometri - Hyvinvointikertomus 2018–2021 (pdf). (Stina Högnabba, Suvi Määttä)
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020 (pdf). (Stina Högnabba)
Julkaistu 28.1.2021. Tilastoja 2021:1


Julkaisut vuonna 2020:

Kaupan ala murroksessa – katsaus kaupan alalla Helsingissä vuosina 2010–2018 tapahtuneeseen kehitykseen (pdf) (Eyüp Yilmaz)
Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Julkaistu 22.12.2020. Tilastoja 2020:12.

Helsingin Seudun Suunnat 4/2020 (pdf)
Julkaistu 17.12.2020.

Kaupunkiluonnon seuranta (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö)
Tiivistelmä
Julkaistu 10.12.2020. Tutkimuskatsauksia 2020:2.

Maahanmuuttajien työllisyys- ja tulokehitys pääkaupunkiseudulla (pdf) (Laura Ansala)
Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Julkaistu 9.12.2020. Tutkimuksia 2020:4.

Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2019–2060 –
Ennuste alueittain 2019–2035 (pdf) (Pekka Vuori ja Marjo Kaasila)
Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Ennusteen liitetaulukot
Julkaistu 4.11.2020. Tilastoja 2020:11.

Turvallista ja rauhallista – Helsingin turvallisuustutkimus 2018 (pdf) (Vesa Keskinen, Eija Pyyhtiä & Petronella Lehtelä, toim. Nina Ahola) 
Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Julkaistu 3.11.2020. Tutkimuksia 2020:3.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarveperusteisen rahoituksen kohdentaminen
Esimerkki myönteisen erityiskohtelun mallin laskemisesta (pdf) (Maki, Harjunen, Vilkama)

Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Julkaistu 13.10.2020. Työpapereita 2020:2.

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2019/2020 ja väestönmuutokset vuonna 2019 (pdf)  (Pekka Vuori, Netta Mäki, Claudia Bergroth)
Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Julkaistu 17.9.2020. Tilastoja 2020:10.

Helsingin Seudun Suunnat 3/2020 (pdf)
Julkaistu 16.9.2020.

Kuka jaksaa jatkaa töissä? 20 vuotta Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyden seurantatutkimusta (pdf) (Tea Lallukka, Anne Kouvonen, Eero Lahelma & Ossi Rahkonen (toim.))
Tiivistelmä
Selattava julkaisu
Liite julkaisuun. Kuka jaksaa jatkaa töissä: toimenpiteitä Helsingissä
Julkaistu 10.9.2020. Tutkimuksia 2020:2.

Asuntojen hintojen ja vuokrien vuosijulkaisu 2019 (pdf) (Reetta Marttinen)
Tiivistelmä
Julkaistu 25.8.2020. Tilastoja 2020:9.

Väestön koulutusrakenne Helsingissä 2018 (pdf) (Ahtiainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.8.2020. Tilastoja 2020:8.

Helsinki Region Trends 2020 (pdf)
(Julkaistu 14.7.2020)

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset
vuonna 2019 (pdf) (Varpu Mäkelä)
Julkaistu 30.6.2020.

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja
kustannukset vuonna 2019
Julkaistu 24.6.2020. Kuusikko-työryhmän julkaisusarja.

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja
toimeentulotuki vuonna 2019
Julkaistu 23.6.2020. Kuusikko-työryhmän julkaisusarja.  

Tilastotietoja Helsingistä 2020 (pdf)
Julkaistu 18.6.2020. Erityisjulkaisu

Helsingfors i siffror 2020 (pdf)
Julkaistu 18.6.2020. Erityisjulkaisu

Helsinki facts and figures 2020 (pdf)
Julkaistu 18.6.2020. Erityisjulkaisu

Helsingin Seudun Suunnat 2/2020 (pdf)
Julkaistu 16.6.2020.

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelut ja kustannukset
vuonna 2019 (pdf) (Varpu Mäkelä)
Julkaistu 15.6.2020.

Työmarkkinat Helsingissä vuonna 2019 (pdf) (Minna Salorinne)
Tiivistelmä
Julkaistu 12.6.2020 Tilastoja 2020:7.

Helsinki alueittain 2019 (pdf)
Selattava
Julkaistu 15.6.2020. Erityisjulkaisu.

Kuuden suurimman kaupungin
lastensuojelun palvelut ja kustannukset vuonna 2019 (pdf) (Marianne Forsell)
Julkaistu 11.6.2020. 

Kotoutuminen kaupungissa – kokonaiskuva ulkomaalaistaustaisista Helsingissä vuonna 2020 (pdf) (Pasi Saukkonen)
Tiivistelmä
Sammandrag: Integrering i stan – helhetsbild av invånare med utländsk bakgrund i Helsingfors 2020
Summary: Getting integrated in the city – a comprehensive picture of residents with a foreign background in Helsinki in 2020
Selattava
Julkaistu 6.5.2020. Tutkimuksia 2020:1.

Rakentamisen vuosijulkaisu 2019 (pdf) (Mika Ronkainen)
Tiivistelmä
Julkaistu 22.4.2020. Tilastoja 2020:6.

Nuorten hyvinvointi Helsingissä 2020 (pdf) (Suvi määttä)
Selattava
Julkaistu 2.4.2020. Erillisjulkaisu.

Helsinki-barometri 2019: kaupunkilaisten kokemuksia Helsingistä (Vesa Keskinen, Jenni Väliniemi-Laurson, Jukka Hirvonen)
Tiivistelmä
Julkaistu 1.4.2020. Työpapereita 2020:1.

Helsinkiläisten terveys, sairastavuus ja elintavat (pdf) (Netta Mäki, Hanna Ahlgren-Leinvuo)
Tiivistelmä
Julkaistu 1.4.2020. Tilastoja 2020:5.

Kaupunkilaisten äänet osallistuvassa budjetoinnissa – Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys 2019 (pdf) (Nina Ahola)
Tiivistelmä, selattava julkaisu
Julkaistu 26.3.2020. Tutkimuskatsauksia 2020:1.

Helsingin Seudun Suunnat 1/2020 (pdf)
Julkaistu 20.3.2020.

Helsinki Health and Welfare Barometer – Annual
summary 2019 (pdf) (Stina Högnabba, Hanna Ahlgren-Leinvuo, Netta Mäki)
Julkaistu 13.3.2020. Statistics 2020:4.

Statistical Yearbook of Helsinki 2019
Julkaistu 10.3.2020.

Stadin HYTEbarometri – Vuosikooste 2019 (pdf) (Stina Högnabba, Hanna Ahlgren-Leinvuo, Netta Mäki)
Liite: Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisentilanne 31.12.2019 (pdf) (Stina Högnabba)
Selattava julkaisu
Julkaistu 26.2.2020. Tilastoja 2020:4.

Työpaikat Helsingissä 20102017 (Eyüp Yilmaz)
Tiivistelmä
Julkaistu 25.2.2020. Tilastoja 2020:3.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2019/2020 (pdf) (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Mikko Soutamo, Perttu Rantanen)
Selattava julkaisu
Julkaistu 18.2.2020. Tilastoja 2020:2.

Yksityishenkilöiden tulot ja verot Helsingissä vuonna 2017 (pdf) (Leena Hietaniemi)
Julkaistu 20.1.2020. Tilastoja 2020:1.

Helsingin tilastollinen vuosikirja 2019
Julkaistu 9.1.2020.13.09.2021 07:37