Suoraan sisältöön

Matkailu ja kaupunkikulttuuri

Helsingillä on pitkät perinteet kulttuurin kentällä ja kaupunki on selvä veturi Suomessa niin perinteisen kulttuuritarjonnan kuin elävän kaupunkikulttuurin näkökulmasta. Viimeisen vuosikymmenen aikana Helsingin ”brändi” onkin keskittynyt yhä enemmän kulttuurin – laajasti ymmärrettynä – ja urbaanien erityispiirteiden ympärille. Kansainvälisiä esimerkkejä seuraten voidaan todeta, että elävä ja suvaitseva kaupunkikulttuuri on merkittävä kaupungin kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

Helsinkiin suuntautuva matkailu on kasvanut 2010-luvulla voimakkaasti. Vuonna 2017 matkailijoiden tilastoitujen yöpymisten määrä Helsingissä rikkoi kaikkien aikojen ennätyksen. Kasvua on osaltaan siivittänyt majoituskapasiteetin lisääntyminen. Helsinki toteaa strategiassaan, että kaupunki panostaa matkailun edistämiseen ja kannustaa kaikkia kaupungin vetovoimaisuutta edistävien ideoiden esittelyyn. Samaan aikaan matkailun kasvu pakottaa kaupungin kiinnittämään yhä enemmän huomiota kestävän matkailun kysymyksiin. 

Käynnissä olevat hankkeet

 

Valmistuneita hankkeita

 


06.02.2020 09:24