Suoraan sisältöön

Matkailu ja kaupunkikulttuuri

Helsingillä on pitkät perinteet kulttuurin kentällä ja kaupunki on selvä veturi Suomessa niin perinteisen kulttuuritarjonnan kuin elävän kaupunkikulttuurin näkökulmasta. Viimeisen vuosikymmenen aikana Helsingin ”brändi” onkin keskittynyt yhä enemmän kulttuurin – laajasti ymmärrettynä – ja urbaanien erityispiirteiden ympärille. Kansainvälisiä esimerkkejä seuraten voidaan todeta, että elävä ja suvaitseva kaupunkikulttuuri on merkittävä kaupungin kilpailukykyyn vaikuttava tekijä.

Avoimessa kaupungissa kaupunkilaiset ovat mukana yhteisön jäsenenä ja päätöksentekoprosessit avataan kaupunkilaisille. Helsingissä on kehitetty erilaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmalleja kaupunkilaisten kanssa ja kaupunkilaisten tueksi. Lisäksi kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta ja kaupunkiaktivismi on lisääntynyt. Avoimen tiedon ja erilaisten tiedonhaku-, palaute- ja kyselysovellusten lisääntyminen on tulevaisuutta. Demokratia toimii hyvin kun ihmisillä on tietoa, jonka perusteella voi vaikuttaa tai tehdä päätöksiä.

Kaupunkikulttuuriin liittyvä tutkimustoiminta keskittyi ohjelmakaudella 2016–2018 kahteen painopistealueeseen, jotka olivat elämäntavat, kuluttaminen ja vapaa-aika sekä matkailu ja tapahtumat. Demokratian, osallisuuden ja hallinnon tutkimusta tehtiin ohjelmakaudella kolmella osa-alueella, jotka olivat edustuksellisen demokratian toimivuus ja kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen, hallintomallien uudistusten vaikutukset sekä avoin tieto.

Vuoden 2019 hankkeet lisätään tälle sivulle pian.JAA
09.05.2019 13:28