Suoraan sisältöön

Asukkaiden elinolot ja hyvinvointi

Väestön hyvinvointierojen seuranta on osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteistä kokonaisuutta. Suomeen on viime vuosina syntynyt hyvinvoinnin seurannan ja raportoinnin kokonaisuus, joka koostuu laajasta joukosta lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Helsingissä toimialat toimivat ohjelmatason raportoinnin vastuutahoina. Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö toimii näissä hankkeissa seurantatiedon tuottajana sekä tietotuotannon, tutkimuksen ja tiedonhallinnan asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Lisäksi kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö vastaa yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa kaupunginvaltuustolle tuotettavista seurantaraporteista.

Hyvinvoinnin kokonaiskuva on tällä hetkellä monilta osin kaksijakoinen. Monet indikaattorit osoittavat, että helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys ovat valtakunnallisesti vertaillen hyvällä tolalla.  Hyvästä yleistilanteesta huolimatta hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti vaan väestöryhmien väliset hyvinvointierot ovat merkittäviä. Tämä näkyy myös hyvinvointi-indikaattoreiden alueellisissa jakaumissa.

Kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö seuraa helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä kolmella painopistealueella: väestöryhmien hyvinvoinnin tila, kehitys ja muutos, hyvinvointipalvelut ja käyttäjätyytyväisyys sekä hyvinvoinnin resurssit.

Kaikki Helsingin tilasto- ja tutkimusjulkaisut on koottu erilliseen kokoelmatietokantaan ja voit etsiä niitä hakupalvelun avulla.

Käynnissä olevat hankkeet

Valmistuneita hankkeitaJAA
05.11.2019 13:33