Suoraan sisältöön

Asukkaiden elinolot ja hyvinvointi

Helsingin kaupunki tilastoi ja tutkii kaupunkilaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä laajasta näkökulmasta.

Hyvinvoinnin kokonaiskuva on tällä hetkellä monilta osin kaksijakoinen. Monet indikaattorit osoittavat, että helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys ovat valtakunnallisesti vertaillen hyvällä tasolla. Hyvästä yleistilanteesta huolimatta hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti vaan väestöryhmien väliset erot ovat merkittäviä. Tämä näkyy myös hyvinvointi-indikaattoreiden alueellisissa jakaumissa.

Helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä seurataan seuraavilla painopistealueilla: väestöryhmien hyvinvoinnin tila, kehitys ja muutos, hyvinvointipalvelut sekä hyvinvoinnin resurssit.

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja siitä raportointi ovat osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lakisääteistä kokonaisuutta. Helsingissä toimialat toimivat ohjelmatason raportoinnin vastuutahoina. Kaupunkitietoyksikkö toimii näissä hankkeissa seurantatiedon tuottajana sekä tietotuotannon, tutkimuksen ja tiedonhallinnan asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Lisäksi kaupunkitietoyksikkö vastaa yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa kaupunginvaltuustolle tuotettavista seurantaraporteista.

Kaikki Helsingin tilasto- ja tutkimusjulkaisut on koottu erilliseen kokoelmatietokantaan ja voit etsiä niitä hakupalvelun avulla.

Käynnissä olevat hankkeet

Valmistuneita hankkeita14.01.2021 16:35