Suoraan sisältöön

Talous, elinkeinot ja työmarkkinat

Helsingin seudun rooli Suomen kansantaloudessa on keskeinen. Alueella tuotetaan lähes kolmannes maan bruttokansantuotteesta. Seutu on myös innovaatiotoiminnan johtava alue Suomessa. Palveluelinkeinojen osuus on Helsingin seudulla suuri, ja esimerkiksi Helsingissä terveys- ja sosiaalipalvelut sekä liike-elämän palvelut ovat suurimpia työllistäjiä.

Pitkään jatkunut taantuma heijastui seudun taloudelliseen kehitykseen, mutta vuoden 2014 jälkeen tuotannon kasvuvauhti on ollut Helsingin seudulla muuta maata vahvempaa. Työttömyyden kasvu taittui Helsingissä vuoden 2016 lopussa.

Ohjelmakaudella 2016–2018 talouden ja kilpailukyvyn teema-alueen hankkeet painottuivat kolmelle painopistealueelle, jotka olivat kilpailukyky ja yritystoiminta, työmarkkinat ja koulutus sekä kuntatalous.

Vuoden 2019 hankkeet lisätään tälle sivulle pian.JAA
09.05.2019 13:27