Suoraan sisältöön

Maahanmuutto ja kotoutuminen

Yhä useampi Helsingissä asuva on syntynyt ulkomailla. Myös niin sanottu maahanmuuton toinen sukupolvi eli Suomessa syntyneiden ulkomaalaisten lasten määrä kasvaa nopeasti.

Maahanmuutto seurausilmiöineen on olennainen osa Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kehitystä. Se tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta sisältää myös suuria, esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumiseen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen sekä väestöryhmien välisiin suhteisiin liittyviä, haasteita.

Myönteistä kehitystä voidaan edesauttaa oikein kohdennetulla ja tehokkaasti toteutetulla kotouttamispolitiikalla, jonka yksi tärkeä edellytys on luotettava ja riittävän yksityiskohtainen tieto nykytilanteesta ja odotettavissa olevasta kehityksestä sekä kotoutumista edistävistä ja sitä estävistä tekijöistä. Maahanmuuttoon liittyvillä hankkeilla edistetään näiden tiedollisten edellytysten toteutumista.

Maahanmuuttoon liittyvät hankkeita toteutettiin ohjelmakaudella 2016-2018 kolmella painopistealueella: kotouttaminen ja kotoutuminen, maahanmuuttajat ja Helsingin työmarkkinat sekä maahanmuuton toinen sukupolvi.

Vuoden 2019 hankkeet lisätään tälle sivulle pian.JAA
09.05.2019 13:25