Suoraan sisältöön

Asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö

Kaupungistumiskehitys jatkuu Suomessa voimakkaana. Kehityksen taustalla ovat elinkeinorakenteen muutos ja niin sanotut kasautumisedut. Myös kaupunkimaiset elinkeinot yleistyvät. Työ- ja koulutusmahdollisuuksien ohella kaupungit tarjoavat asukkailleen kulutusmahdollisuuksia. Toisaalta kaupungistuminen voi samanaikaisesti aiheuttaa negatiivisia ilmiöitä kuten ruuhkautumista ja sosiaalisten ongelmien keskittymistä. Väestömäärän kasvaessa asuntorakentamisen tarve pysyy korkeana. Rakentamisen ja virkistyskäytön paine kohdistuu voimakkaana myös rakentamattomille luontoalueille.

Ohjelmakaudella 2016–2018 asumisen ja kaupunkiympäristön hankkeet painottuivat neljälle painopistealueelle, joita olivat asuntomarkkinoiden ja rakentamisen seuranta, asuinalueiden sekä asumistyytyväisyyden ja asumisen arvostusten seuranta, kaupunkirakenteen kehityksen seuranta ja kaupunkiympäristö ja kaupunkilaisten luontosuhde.

Vuoden 2019 hankkeet lisätään tälle sivulle pian.JAA
03.01.2019 12:08