Suoraan sisältöön

Asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö

Kaupungistumiskehitys jatkuu Suomessa voimakkaana. Kehityksen taustalla ovat elinkeinorakenteen muutos ja niin sanotut kasautumisedut. Myös kaupunkimaiset elinkeinot yleistyvät. Työ- ja koulutusmahdollisuuksien ohella kaupungit tarjoavat asukkailleen kulutusmahdollisuuksia. Toisaalta kaupungistuminen voi samanaikaisesti aiheuttaa negatiivisia ilmiöitä kuten ruuhkautumista ja sosiaalisten ongelmien keskittymistä. Väestömäärän kasvaessa asuntorakentamisen tarve pysyy korkeana. Rakentamisen ja virkistyskäytön paine kohdistuu voimakkaana myös rakentamattomille luontoalueille.


Kaikki Helsingin tilasto- ja tutkimusjulkaisut on koottu erilliseen kokoelmatietokantaan ja voit etsiä niitä hakupalvelun avulla.

Käynnissä olevat hankkeet

 

Valmistuneita hankkeita

 


13.01.2020 11:38