Suoraan sisältöön

Hankkeet

Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelma suuntaa kaupungin tilasto- ja tutkimustoimintaa sekä näiden kehittämistä. Toiminnan tavoitteena on, että Helsinki on nyt ja jatkossa toimintaympäristöstään ja kehityksestään tietoinen ja ohjauskykyinen kaupunki.

Kaupungin johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan luotettavia tilastotietoja sekä syventävää ja analyyttistä tutkimustietoa. Luotettava ja helposti käytettävissä oleva tieto parantaa päätöksenteon ja asukkaiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen laatua.

Kaupungin strategiset tavoitteet suuntaavat tilasto- ja tutkimustoiminnan painopisteiden määrittelyä. Tilastojen ja tutkimuksen avulla tuotetaan monipuolinen kuva kaupungin tilasta ja kehityksestä myös uusien strategisten valintojen tueksi. Tällä sivustolla on kuvattu tarkemmin ohjelmakauden 2016-2018 aikana toteutettavat hankkeet. Vuoden 2019 hankkeet lisätään sivuille pian.

Tilasto- ja tutkimustoiminnan hankkeet jakautuvat temaattisesti kuuteen eri osa-alueeseen. Osa-alueet ovat:

• väestö
• maahanmuutto
• hyvinvointi ja terveys
• talous ja kilpailukyky
• asuminen, kaupunkirakenne ja ympäristö
• kaupunkikulttuuri ja osallisuusJAA
22.05.2019 15:53