Tilastot ja tutkimukset Helsingistä

Näiltä sivuilta saat tietoa Helsingistä, sen asuinalueista sekä kaupungin viimeaikaisesta kehityksestä. Tilasto- ja tutkimustieto on jaoteltu vasemmalla valikossa oleviin aihealueisiin. Joka aihealueeseen johdattaa lyhyt yleiskuvaus, jonka lisäksi kultakin sivulta löytyy linkkejä julkaisuihin. Niissä esitellään tarkemmin eri aiheisiin liittyvää tilasto- ja tutkimustietoa.

Kaupungin kuvaamisella tilastoin ja tutkimuksin on Helsingissä pitkä perinne. Siitä huolehtii nykyisin Helsingin kaupungin tietokeskus, jonka edeltäjä tilastokonttori perustettiin vuonna 1911 selvittämään erityisesti Kallion kaupunginosassa esiintyneitä korkeita sairastavuus- ja kuolleisuuslukuja. Tietokeskuksen lisäksi eräillä muilla kaupungin virastoilla on tilasto- ja tutkimustoimintaa. Helsinkiä ja Helsingin seutua koskevaa tutkimustietoa tuotetaan paljon myös korkeakouluissa ja muissa tutkimuslaitoksissa. Tietokeskus tekee tiivistä yhteistyötä näiden kanssa. Tavoitteena on, että Helsinki on omasta tilastaan ja kehitysvaiheistaan tietoinen, strategisesti ohjauskykyinen kaupunki.

Erilaisia tilastojulkaisuja.JAA
08.05.2017 15:57